Energie

Inhuldiging Deceuninck zonnepanelenpark door Minister Tommelein

Inhuldiging Deceuninck zonnepanelenpark door Minister Tommelein
Op donderdag 24 mei heeft viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein het gloednieuwe zonnepanelenpark op het hoofdkwartier van Deceuninck Group in Hooglede-Gits ingehuldigd. Met de installatie van 2.780 zonnepanelen op een oppervlakte van 5.490m² bouwt Deceuninck Group verder aan een duurzame (t)huis, in lijn met zijn kernwaarden ‘innovatie’, ‘ecologie’ en ‘design’. Ook de personeelsleden van Deceuninck Group werden mee in dit groene project betrokken. Via een uniek coöperatief participatiemodel konden alle werknemers mee investeren.

Door op het dak van twee magazijnen 2.780 zonnepanelen te installeren op een oppervlakte van 5.490 m² (21 tennisvelden!), voorziet Deceuninck voortaan in een jaarlijkse zonnestroomopbrengst van maar liefst 728 MWh. Dit komt neer op het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 210 gezinnen. De opgewekte zonnestroom gaat Deceuninck Group aanwenden voor eigen gebruik om zo de fabriek en het hoofdkwartier in Hooglede-Gits milieuvriendelijker te laten werken. Voor dit groene zonnepanelenproject wil Deceuninck Group ook al zijn medewerkers betrekken in een uniek participatiemodel. Zij krijgen allen de kans om mee te investeren en als coöperanten mee profijt te halen uit het rendement van het nieuwe zonnepanelenpark. Momenteel wordt ook de mogelijkheid bekeken om buurtbewoners te laten participeren in het project.

Economie én ecologie

“De installatie van het zonnepanelenpark in ons hoofdkwartier in Hooglede-Gits en het feit dat alle personeelsleden aan dit project konden deelnemen, passen perfect in de wereldwijde visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen van de groep. De investering ligt helemaal in lijn met onze missie en onze drie kernwaarden ‘innovatie’, ‘ecologie’ en ‘design’”, legt Francis Van Eeckhout, CEO van Deceuninck Group, uit.

“Zo is de slagzin van de groep ‘Bouwen aan een duurzame (t)huis’ voor zowel onze klanten als de medewerkers. Met de ondertekening van het charter duurzaam ondernemen werken we elke dag aan nieuwe innovatieve producten en dit met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Al onze producten zijn 100% recycleerbaar, wat perfect past binnen onze visie van circulaire economie. Deze visie passen we sinds 2010 elke dag toe in onze recyclagefabriek in Diksmuide, waar we oude kunststoframen en -deuren van zowel Deceuninck als onze concullega’s een tweede leven geven. Renocycleren® noemen we dat.

Om ook binnen de dagdagelijkse bedrijfsvoering van Deceuninck structureel werk te maken van duurzaamheid, is een breed draagvlak nodig van al onze stakeholders. Niet in het minst van de eigen medewerkers. Bij de plannen voor het nieuwe zonnepanelenpark op hun werkterrein, hebben we dan ook iedereen van het personeel betrokken. Elk van onze bedienden en arbeiders krijgt de kans om mee te investeren in de bouw ervan. En zij die meedoen, zullen door middel van een jaarlijks dividend voortaan ook meegenieten van het rendement van het nieuwe zonnepanelenpark. Zo kunnen ook zij heel concreet vaststellen dat economie en ecologie hand in hand gaan.”

Inhuldiging Deceuninck zonnepanelenpark door Minister Tommelein


Vlaams Energiebeleid in de praktijk

Vlaams minister van Energie Tommelein mocht de nieuwe PV-installatie activeren met een druk op de knop. Volgens de minister is het zeer positief dat bedrijven als Deceuninck bewust met duurzame energie bezig zijn:
“Naast burgers zijn bedrijven een ongelofelijk belangrijke partner in het realiseren van het Vlaamse Energiebeleid. Grote zonnepaneelinstallaties zoals Deceuninck vandaag in gebruik neemt, zijn broodnodig. Dat Deceuninck zijn werknemers en binnenkort buurtbewoners de gelegenheid biedt te participeren in het project, is een mooie zaak. Zo voelt iedereen zich betrokken en kunnen coöperanten delen in de winst.”

Ook interessant