Verbouwen

Inhaalbeweging renovatie van appartementen is hoognodig

Inhaalbeweging renovatie van appartementen is hoognodig
De energetische renovatie van appartementsblokken vormt vandaag een uitdaging van formaat. Hoewel er ook bij oudere woningen nog een hele weg is af te leggen, beschikken zij steeds vaker over allerhande isolaties en hoogwaardig glas terwijl in de helft van oudere appartementen die ontbreken. De besluitvorming onder mede-eigenaars, de opdeling individuele versus gemene delen en de financieringsmechanismen vormen knelpunten. De energieverwachtingen bij renovatie zijn nagenoeg ook bekend: tegen 2050 moet elke woning in Vlaanderen voldoen aan maximaal E60. Een herculesopdracht. Zeker voor residenties in mede-eigendom waar zowel technische, als juridische en financiële knelpunten wachten. Voornaamste conclusie: om die energienorm te behalen, is er heel wat werk aan de winkel. Niet het minst voor appartementsgebouwen. Volgens de laatste gegevens telt Vlaanderen 115.000 van zulke buildings, goed voor 757.000 wooneenheden. Ongeveer de helft hiervan werd voor 1981 gebouwd. 40 à 50 % ervan wachten op renovatie. Immers, tegen 2020 moeten alle daken geïsoleerd zijn en het ontbreken van dubbel glas kan vanaf 2023 aanleiding geven tot het ongeschikt verklaren van de woning of het appartement.

Uitdagingen op juridisch, financieel en technisch vlak

Een eerder eenvoudige ingreep bij de renovatie van een individuele woning, kan in mede-eigendom uitdraaien op een (onontwarbaar) kluwen, met name een technisch, juridisch en financieel steekspel. Immers, een verzameling individuen moet beslissen over een gezamenlijke investering. Elk met zijn of haar financiële mogelijkheden, noden, te voorziene voordeel bij de renovatie enz. Een bijkomend heikel punt is de tweedeling eigenaar-verhuurder versus eigenaar-bewoner. Een aangepast premiestelsel op maat van de complexiteit van mede-eigendom is nodig, alsook aangepaste & gestroomlijnde financierings- en beslissingsmechanismen voor de mede-eigenaars. Vandaag is er immers nog steeds een ¾ meerderheid nodig in de algemene vergadering van een residentie in mede-eigendom om een renovatie goedgekeurd te krijgen. Een versoepeling hiervan en een aangepaste regelgeving zou er dit najaar of begin 2019 aan komen.

Om de nodige renovatie aan dak, gevel, spouw, leidingen, koudebruggen aan balkons enz. te financieren, kan idealiter het reservefonds worden aangesproken. In de praktijk kan evenwel een andere financieringsmechanisme nodig zijn om een (dringende) renovatie uit te voeren. Zo kan de vergadering van mede-eigenaars een lening aangaan op maat van de betrokkenen en het renovatieproject, om te vermijden dat elk afzonderlijk een lening moeten afsluiten. Woonprojecten met private en gemene delen geraken overigens steeds meer in zwang. We doen er dan ook goed aan de huidige problemen in kaart te brengen om de aanpak in technisch en juridisch opzicht verder te verfijnen.

“De Vlaamse Confederatie Bouw beklemtoont dat voor een vlotte financiering de kredietverlener een goed beeld moet krijgen van de te verwachten energiebesparing en -winst van een energiezuinige renovatie en installatie van hernieuwbare energietechnieken in appartementen. De complexiteit van zo’n renovatieproject en de veelheid aan factoren waarmee rekening moet worden gehouden, maken de ervaring en professionalisme van een vakman onontbeerlijk ”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.

Ook interessant