Nieuwbouw

Impact van de natuurherstelwet: vermijd een nieuw stikstofprobleem!

Impact van de natuurherstelwet: vermijd een nieuw stikstofprobleem!
Het aangepaste tekstvoorstel van de natuurherstelwet, die begin november uit de triloog is gekomen, het overleg tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten, vraagt een grondige impactanalyse vooraleer de teksten kunnen goedgekeurd worden door de lidstaten.

Vlaanderen is een dicht bevolkte en sterk geïndustrialiseerde regio met intensieve landbouw en versnipperde natuur. Embuild Vlaanderen hoopt dat er leerlessen getrokken zijn uit de stikstofproblematiek en dat de impact van de natuurherstelwet op bouwplannen, nieuwe investeringen, jobs en welvaart onderzocht wordt. Juridische zekerheid voor burgers en bedrijven is essentieel om de belangrijke transities richting 2030 en 2050 te doen slagen.

“Haast en spoed is zelden goed. Laten we eerst grondig onderzoeken welke impact het nieuwe tekstvoorstel heeft op de specifieke situatie in Vlaanderen. We willen toch geen herhaling van het stikstofdossier omdat we ons huiswerk niet goed gemaakt hebben.” zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen.