Woonleningen

Hypotheekrente lijkt tegen alle verwachtingen in te gaan stijgen

Hypotheekrente lijkt tegen alle verwachtingen in te gaan stijgen
Nu het coronavirus de financiële markten voorlopig in zijn greep blijft houden, is de kans op economische krimp toegenomen. De Europese Centrale Bank (ECB) reageerde door een nieuw stimuleringspakket aan te kondigen. Om de economie in de eurozone te stimuleren en de impact van het coronavirus te beperken, koopt de ECB tot het einde van het jaar 120 miljard euro extra obligaties op. Daarnaast maakt de ECB het goedkoper voor financiële instellingen om geld te lenen bij de centrale bank, zodat zij noodlijdende bedrijven krediet kunnen verlenen. Hoewel deze maatregelen een drukkend effect zullen hebben op leningen met zowel een korte- als een lange looptijd, verwacht De Hypotheker dat geldverstrekkers de hypotheekrente licht omhoog gaan bijstellen. Dit is het gevolg van hogere financieringskosten en kredietrisico’s die de huidige onzekere situatie met zich meebrengt.

De inflatie in de eurozone bedraagt op dit moment 1,2 procent. Dit is ruim onder het streefniveau van de ECB dat 2 procent bedraagt. Hoewel maatregelen van de ECB gericht zijn op het aanjagen van economische groei, is de kans op economische krimp als gevolg van de coronacrisis toegenomen. Zo leidt de crisis tot een stagnerende productie en tot vraaguitval bij consumenten. Ook is sprake van een groeiende onzekerheid op de financiële markten, wat tot een enorme koersdaling en tot hogere financieringskosten voor banken heeft geleid. De ECB wil met haar stimuleringspakket de kredietverlening van banken aan gezinnen en bedrijven stimuleren, zodat de economie op adem kan komen. Ook heeft de ECB tegen de verwachting van analisten in besloten de depositorente niet te verlagen. Dit zal de kapitaalmarktrentes drukken en onder normale omstandigheden de kortlopende en de langlopende rente stabiliseren. De Hypotheker acht het echter aannemelijker dat - door de toenemende onzekerheid, financieringskosten en kredietrisico’s voor geldverstrekkers - de hypotheekrente voor het eerst sinds lange tijd weer licht omhoog zal gaan.

Verwachte stijging hypotheekrente

Het gemiddelde rentepercentage voor een hypotheek met een rentevaste periode van 5 jaar met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) daalde in het eerste kwartaal van 2020 licht: van 1,17 procent begin januari naar 1,08 procent half maart. Een gemiddelde hypotheeklening met een 20-jaars rentevaste periode (met NHG) daalde in het laatste kwartaal van 1,68 procent naar 1,50 procent. “Wereldwijd staat de economische groei onder druk vanwege de onzekerheid over de economische gevolgen van het coronavirus. Op de lange termijn is de economische impact hiervan moeilijk te voorspellen”, benadrukt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. “De centrale banken hebben de nodige maatregelen getroffen en we vertrouwen erop dat dit de juiste uitwerking gaat hebben. De coronacrisis brengt echter verschillende kredietrisico’s met zich mee, waardoor wij verwachten dat geldverstrekkers dit ook in de rente gaan doorberekenen. Hierdoor verwachten wij dat zowel de kortlopende als de langlopende hypotheekrente licht zal gaan stijgen.”

Ook interessant