Hoogbouw snel aansluiten op stadsverwarming met nieuwe samenwerking

  NL   18 juni 2020 Bron: Leene
Hoogbouw snel aansluiten op stadsverwarming met nieuwe samenwerking
De komende jaren zullen steeds meer Nederlandse woningen worden aangesloten op een warmtenet. Een groot deel daarvan zijn nieuw te bouwen appartementencomplexen. In Amsterdam is een nieuwe manier van samenwerking toegepast tussen ontwikkelaars, warmteleveranciers en aannemers. Het resultaat: meer flexibiliteit en een snellere en goedkopere uitvoering van de aanlegwerkzaamheden.

Vanwege het Europese Klimaatakkoord worden nieuwbouwwoningen steeds vaker aangesloten op een warmtenet. Stadsverwarming staat daarom steeds meer in de belangstelling. Om te voldoen aan de groeiende vraag naar warmte-aansluitingen zoeken bouwpartijen en hun ketenpartners nieuwe manieren om efficiŽnt te werken. Henrie Visserman, programmamanager bij energiebedrijf Vattenfall: 'Iedere partij heeft zijn eigen expertise. Daar kunnen we slimmer gebruik van maken. Waar wij als energiebedrijf nauw betrokken zijn bij de aanleg van infrastructuur in de grond, zijn installateurs juist gespecialiseerd in het ontwerpen en aanleggen van binneninstallaties in het gebouw.í

Nieuwe samenwerking in de bouwketen

Voor projecten met individuele aansluitingen is de nieuwe aanpak Samen in Hoogbouw ontwikkeld. Dit is een manier van samenwerken tussen verschillende partijen in de keten, waarbij het ontwerp en de aanleg van de aansluitingen in het wooncomplex grotendeels door (en/of onder verantwoordelijkheid van) de projectontwikkelaar of gebouweigenaar worden uitgevoerd. Het doel is om de uitvoering in nieuwbouw te versnellen en de kosten zo laag mogelijk te houden.

De nieuwe werkwijze betekent dat een projectontwikkelaar, woningcorporatie of Vereniging van Eigenaren (VvE) het ontwerp en de aanleg van de inpandige leidingen door de eigen aannemer en installateur laat uitvoeren. Het energiebedrijf plaatst onderin het gebouw een onderstation, levert de technische specificaties voor het ontwerp, de uitvoering en de materialen voor het inpandige leidingwerk aan, toetst het ontwerp en controleert de realisatie. Na oplevering ontvangt elke woning een afleverset in de meterkast. Het energiebedrijf levert vervolgens de warmte en zorgt voor het beheer van de inpandige leidingen. Uit de eerste ervaringen blijkt dat klanten de voordelen van de gecoŲrdineerde aanpak waarderen. De aannemer heeft bijvoorbeeld meer grip op de planning, omdat de afhankelijkheid van externe partijen vermindert. Dit levert meer flexibiliteit en tijdswinst op - en scheelt dus kosten.

Eerste pilot in Amsterdam

In een nieuwbouwproject in het Amstelkwartier in Amsterdam hebben projectontwikkelaar Boelens de Gruyter en investeerder CBRE Global Investors in 2019 zeventig huurappartementen in de vrije sector gerealiseerd. Hans Spruit is daar als projectmanager vanuit BAM Wonen bij betrokken geweest. ĎVoor dit project was stadswarmte een gegeven en had de gemeente bepaald dat de EPC 0,15 moest zijn, strenger dan het Bouwbesluit dus. We waren al bezig met de uitvoering, toen we zijn overgestapt op de nieuwe aanpak van Vattenfall.í

Spruit noemt verschillende voordelen van de gekozen aanpak. ĎTen eerste had het zelf aanleggen van de binnenleidingen een gunstig effect op de energieprestaties van het gebouw (EPC). Daarnaast hebben we gezien dat het goed werkt als onze installateur het secundaire warmtenet, dus vanaf het onderstation tot in de woningen, ontwerpt en aanlegt. Het is voor de coŲrdinatie en uitvoering heel gunstig als dit door een en dezelfde partij wordt uitgevoerd, in plaats van dat daar Ė via Vattenfall Ė een derde partij bij komt kijken.í

Van nieuwbouw naar bestaande bouw

Vattenfall onderzoekt ondertussen de mogelijkheid om Samen in Hoogbouw ook toepasbaar te maken voor de bestaande bouw. Visserman verwacht dat corporaties en VvEís steeds meer zoeken naar mogelijkheden om bij bouwwerkzaamheden te worden ontzorgd. Met Samen in Hoogbouw kunnen ze dan bijvoorbeeld een aanbod krijgen om over te stappen op stadswarmte, inclusief een concreet voorstel voor de partijen die de gehele realisatie in het gebouw uitvoeren. ĎAls je zoín aanpak met kundige partijen ontwikkelt, dan kan de energietransitie echt een vlucht nemen.í

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo