Hoe ziet de provincie Antwerpen eruit op lange termijn?

  BE   3 mei 2018 Bron: Provincie Antwerpen Verstuur
Hoe ziet de provincie Antwerpen eruit op lange termijn?
Onze ruimte geraakt stilaan opgebruikt - Copyright: provincie Antwerpen
Onze ruimte geraakt stilaan opgebruikt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we daar nu al over nadenken. De provincie Antwerpen bereidt een nieuwe visie over ruimtelijke ordening voor. Ze doet dat via participatie op alle niveaus. Momenteel ligt er een ontwerp-Nota Ruimte op tafel.

Hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen wonen? Staan zij met hun auto in de file? Hebben zij bossen en weiden om in te spelen? Kopen zij nog lokale groenten, fruit en vlees? Onze ruimte geraakt stilaan opgebruikt. Hoog tijd dus om afspraken te maken over hoe we in de toekomst zullen leven. “We zoeken een antwoord op actuele vragen zoals: Hoe kunnen we onze ruimte efficiënt vormgeven? Waar voorzien we ruimte voor landbouw, recreatie, werken, wonen en natuur? Hoe combineren we die functies in de beperkte ruimte?” legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, uit. “Als modern en transparant bestuur hechten we veel belang aan participatie op alle niveaus. In een eerste stap brachten we de betrokken instanties samen: al onze gemeentebesturen, de Vlaamse administraties, provincieraadsleden, experten en een aantal middenveldorganisaties. Samen werkten we aan een toekomstvisie voor de ruimtelijke planning in onze provincie. De provincieraad keurde gisteren de ontwerpversie van die Nota Ruimte goed. In een volgende stap bevragen we de bevolking.”

4 ruimtelijke principes

De ontwerp Nota Ruimte gaat uit van vier ruimtelijke principes:
  1. Zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte.
  2. Veerkracht, zodat we flexibel zijn bij verrassingen zoals een overstroming.
  3. Nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons duurzaam verplaatsen.
  4. Eigenheid, want de ene gemeente is de andere niet.
Concreet komt het erop neer dat we niet meer uitgaan van gescheiden functies maar ze verweven waar het kan” gaat Luk Lemmens verder. “Het huidige gewestplan gaat uit van gescheiden functies en activiteiten. Het geeft aan elke zone één specifieke bestemming: wonen, industrie, natuur, landbouw. In de toekomst moeten we onze ruimte efficiënter gebruiken en dus functies met elkaar verweven. Een bedrijventerrein is een mooi voorbeeld: de gebouwen en parkings staan daar buiten de werkuren leeg. We kunnen zoeken naar mogelijkheden om ze ’s avonds en in het weekend ook te gebruiken voor bijvoorbeeld sport en ontspanning.

Burgerbevraging

De provincie Antwerpen is benieuwd hoe haar inwoners daarover denken en hoe zij in de toekomst willen leven. “We nodigen iedereen, jong en oud, uit om zijn of haar mening te geven. Surf naar www.provincieantwerpen.be/notaruimte, beantwoord 20 meerkeuzevragen en teken mee de ruimte van de toekomst,” aldus Luk Lemmens. “De resultaten van de burgerbevraging nemen we mee in de uitwerking van de definitieve Nota Ruimte. We hopen die begin volgend jaar af te ronden.”

Lees ook:

Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo