Woonleningen

Hoe pak je de financiering van je nieuwbouw aan?

Heel wat mensen dromen ervan om een eigen woning te bouwen. Maar meer nog dan een huis kopen, vormt een nieuwbouw een financiële uitdaging. In heel wat gevallen biedt een lening dan een uitkomst. De overheid legt steeds strengere energienormen op voor nieuwbouwwoningen. Zo doet vanaf 2018 het zogenaamde S-peil zijn intrede, wat de prijzen nog maar eens de hoogte zal injagen. Daarnaast zorgen ook allerlei trends zoals domotica ervoor dat het prijskaartje voor een nieuwbouw erg pittig kan zijn. Bitter weinig mensen kunnen dat geld dan ook zomaar op tafel leggen. De beste uitweg? Een lening aangaan.

Anderzijds is de financiering voor een nieuwbouwwoning vaak flexibeler dan van een bestaande woning. Zo zijn er verschillende kredietmaatschappijen die geen maandelijkse som vragen vooraleer je nieuwbouwwoning helemaal klaar is en je de sleutels in handen hebt. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om je nieuwbouw in fasen af te werken. Zo kun je de voltooiing van bepaalde ruimtes uitstellen totdat je over voldoende financiële middelen beschikt.

Financiering van je nieuwbouw: de mogelijkheden

Moet je een deel van de kosten van je nieuwbouwwoning met een krediet financieren? Dat kan via verschillende formules:

1. Hypothecair krediet
Een hypothecair krediet is de meest gebruikte kredietformule voor de financiering van vastgoed. De bank voorziet een afgesproken som, waar je volgens een afbetalingsplan maandelijks een deel van terugbetaalt. Daarbovenop betaal je ook intresten. Als waarborg voor de terugbetaling moet je een hypotheek op je woning nemen.

2. Consumentenkrediet
Heb je enkel een kleine som te kort om je nieuwbouwwoning helemaal te financieren? Heb je bijvoorbeeld nog een extraatje nodig om een keuken te kopen of om domotica te installeren? Dan kun je een gewoon consumentenkrediet aangaan. Het basisprincipe is hetzelfde: op afgesproken tijdstippen betaal je het ontleende bedrag samen met de intresten terug. Het voordeel is dat je minder dossierkosten betaalt. Nadeel is dat de intresten wel fors kunnen oplopen.

3. Overbruggingskrediet
Met een overbruggingskrediet kun je geld lenen voor een kortere periode. Dat kan handig zijn als je een nieuwe woning wil bouwen, maar eerst nog je je oude woning moet verkopen. Omdat je dan in de nabije toekomst een belangrijke som geld mag verwachten, heeft het in zo’n geval geen zin om een hypothecair krediet met alle bijhorende kosten af te sluiten.  

Ook interessant