Woonprojecten

Herontwikkeling van groene woonsite Wado in Pelt krijgt vorm

Herontwikkeling van groene woonsite Wado in Pelt krijgt vorm
Plein Wado - Beeld © Claar
Projectontwikkelaar Custombuild, gekend voor het bouwen van eigentijdse, duurzame nieuwbouwprojecten voor jong en oud, sluit een partnership met projectontwikkelaar Van Roey Vastgoed voor de herontwikkeling van de prachtige, duurzame woonsite Wado in Pelt. Van Roey Vastgoed zal mee instaan voor de bouw van de site en voor de verkoop van de units. Het woonproject strekt zich uit over een domein van 2.3 hectare. De eerste bouwfase omvat het noordelijke deel van de site met in totaal 142 woonunits – waarvan 130 appartementen en 12 woningen – alsook drie commerciële ruimtes. De allereerste 44 appartementen en één van de drie commerciële ruimtes zullen in de nazomer 2023 reeds in verkoop gaan. Daarnaast zal in de nazomer tevens de maquette onthuld worden van de totale site.

Het zuidelijke deel van de site zal vervolgens in een latere fase (de tweede bouwfase) ontwikkeld worden. In afwachting van de eerste afbraakwerken vanaf maart 2024 vinden er een aantal pop-up initiatieven op en rond de voormalige TIO-site aan de Dorpsstraat plaats waaronder het fotofestival van vzw ‘Lens op de Mens’ (4 juni - 1 oktober), een beklijvende fototentoonstelling van vzw ‘Lens op de Mens’ over de oorlog in Oekraïne (25 juni – 1 oktober) en de Tweedekanswinkel (via het Credohuis Pelt).

Deze initiatieven worden voorgedragen door De Vakschool Pelt. Voor de herontwikkeling van de site werken Custombuild en Van Roey Vastgoed samen met verschillende belangrijke partners zoals Natuurpunt Pelt, het landschapsbureau Avantgarden en de gemeente Pelt voor o.a. het ontharden van de site, de concrete invulling van de groenzones, het verbeteren van de waterafhandeling en droogte in de gemeente Pelt, enzovoort. Zo werd recent ook het project ‘Natuur in het Dorp’ geïntroduceerd – in samenspraak met Custombuild, Van Roey Vastgoed en Natuurpunt Pelt – om de komende jaren heel de site te ontharden en vergroenen.

De eerste bouwfase anno 2024 & verkoop eerste units in de nazomer 2023

Voor de opstart van de eerste bouwfase in het noordelijke deel van de site – zijnde de bouw van 142 woonunits en drie commerciële ruimtes – werd de omgevingsvergunning verleend en kan alles zodoende opgestart worden. De eerste afbraakwerken zijn voorzien vanaf maart 2024 en de eerste bouwwerken in het najaar 2024. De allereerste constructies die opgetrokken zullen worden, zijn twee hoogwaardige gebouwen die meteen een eerste bruisend deel van de site zullen vormen met in het éne gebouw 19 appartementen en één commerciële ruimte, én in het andere gebouw 25 appartementen. In het najaar 2026 zouden beide gebouwen opgeleverd worden. In de nazomer 2023 start alvast de verkoop van de allereerste 44 units en één commerciële ruimte. De opstart van de andere units in het noordelijke deel van de site staat voor het voorjaar 2025 gepland.

Custombuild streeft ernaar om – samen met Van Roey Vastgoed – een bijzonder eigentijds en duurzaam project neer te zetten in het hart van Pelt. De site zal niet alleen hoog scoren op esthetisch vlak met een uitgesproken, knappe architectuur en een doordacht ontwerp[1] op het vlak van infrastructuur. Ook de invulling ervan zal tot in de kleinste details conform het duurzaamheidsprincipe zijn: van energiezuinige constructies, een duurzaam waterbeheer, magnifieke groenzones en waterpartijen met oog voor biodiversiteit, het gebruik van milieubewuste, robuuste en duurzame materialen, een autovrije woonzone, verschillende fiets- en voetgangersverbindingen, een ondergrondse parkeergarage met laadpalen,… tot collectieve buurtvoorzieningen waaronder ontmoetingsplekken, speelpleintjes, tuinen, zitbanken, moestuintjes, enzovoort. Wado wordt een levendige buurt in een groene leefomgeving, een plek waar het aangenaam vertoeven is voor een divers doelpubliek. Zo vertelt Sébastien François van Custombuild: “Door verschillende compacte bouwvolumes te voorzien, ontstaan er verschillende open en groene ruimtes. Het wonen in een aangename groene omgeving in combinatie met de centrumlocatie verhoogt de woonkwaliteit. Een duurzame en landschappelijke inrichting van dit gebied versterkt daarenboven de beleving en de identiteit van dit woonproject.”

Ontharding en vergroening: samenwerking met diverse partners waaronder Natuurpunt Pelt

Ontharding en vergroening staan centraal bij Wado. Custombuild en Van Roey Vastgoed zullen er – samen met al hun partners – voor zorgen dat Wado een magnifieke, groene oase wordt met veel waterpartijen en prachtige, aangeplante groenzones voor het bevorderen van de biodiversiteit op de site. Ook zullen er diverse wadi’s aangelegd worden zodat overtollig regenwater makkelijk in de grond kan sijpelen en er bijgevolg een gezonder grondwaterevenwicht gerealiseerd kan worden, zowel op als rond de site. Dankzij een samenwerking met de gemeente Pelt, Fluvius en het landschapsbureau Avantgarden zal dit mogelijk gemaakt worden.

Daarnaast wordt er heel nauw samengewerkt met Natuurpunt Pelt. Zo werd heel recentelijk de speelplaats in de Dorpsstraat onthard dankzij de ‘Tegelwippen’ actie. Dit maakt deel uit van het project ‘Natuur in het Dorp’ dat – in samenspraak met Custombuild, Van Roey Vastgoed en Natuurpunt Pelt – geïntroduceerd werd om heel de voormalige TIO-site te ontharden en vergroenen. Naast het tegelwippen en het aanleggen van verschillende, mooie bloemeneilanden werd er ook al een (tijdelijke) wadi gebouwd om het regenwater op te vangen en een kleine waterbiotoop te creëren. Op termijn zullen er ook moestuinbakken geplaatst worden, speciaal voor de buurtbewoners. Dankzij het project ‘Natuur in het Dorp’ zal de hele site de komende jaren onder handen genomen worden. Door het verminderen van de gesloten verhardingen ontstaat er meer ruimte voor natuur met meer waterinfiltratie, een koelere dorpsomgeving met gezondere lucht, een beter klimaat en een verhoging aan biodiversiteit. Met betrekking tot dit laatste geeft Natuurpunt ook advies inzake de juiste selectie van streekgebonden planten en bomen in en rond de wadi’s. In een latere fase zal er tevens een wandeling met educatieve QR-codes op de site uitgewerkt worden en zal er ook meter- en peterschap aangeboden worden over bepaalde privatieve moestuinen.

Pop-up activiteiten rond het plein aan de Dorpsstraat

De komende maanden worden er verschillende tijdelijke activiteiten rond het plein aan de Dorpsstraat georganiseerd. “De Vakschool”, een tijdelijk sociaal-cultureel project dat Peltenaren en lokale verenigingen wil samenbrengen onder één dak op de TIO-campus in de Dorpsstraat, neemt de coördinatie in handen voor het realiseren van deze pop-up initiatieven. Onder leiding van Jan Vanduffel organiseerde “De Vakschool” reeds enkele infomomenten voor de lokale bevolking om feedback te krijgen over de tijdelijke invulling van de voormalige TIO-campus. Zo zijn tot nu toe al enkele initiatieven uit de bus gevallen: het fotofestival van vzw “Lens op de Mens” (van 4 juni tem 1 oktober 2023), een beklijvende fototentoonstelling van vzw ‘Lens op de Mens’ over de oorlog in Oekraïne (25 juni – 1 oktober) en de “Tweedekanswinkel” (via het Credohuis Pelt). Met de gemeente Pelt wordt er ook bekeken of er mogelijkheid is voor de realisatie van een gereedschapsbib X Repair Café

Transparantie

Bij het ontwerp en de totstandkoming van de site worden zowel de richtlijnen van de vzw WICO en het studiebureau Creosum gevolgd en gerespecteerd, alsook wordt er rekening gehouden met de omgevingsfactoren en alle betrokken ‘stakeholders’. Custombuild en Van Roey Vastgoed, en alle partners, willen iedereen in de nabije omgeving van Wado betrekken bij de herontwikkeling en een interactieve communicatie aangaan. Via de gemeenschappelijke website van Custombuild en Van Roey Vastgoed kunnen mensen – buurtbewoners, handelaars en ondernemers – steeds bedenkingen en/of ideeën opwerpen en/of vragen stellen over het project: www.woneninwado.be. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een kaartje of briefje te posten via de Brievenbus Wado, gelegen aan de Dorpsstraat te Pelt.