Helft Belgen wil niet extra betalen voor groen bouwen

  BE   2 maart 2020 Bron: UPR
Helft Belgen wil niet extra betalen voor groen bouwen
Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat jaarlijks dubbel zo veel woningen gerenoveerd en geďsoleerd moeten worden dan nu het geval is om de uitstoot van broeikasgassen naar nul te herleiden. Volgens recent onderzoek* in opdracht van Reynaers Aluminium zijn 8 op 10 mensen het eens met deze doelstelling. Maar de helft vindt ze niet haalbaar door het hoge prijskaartje dat eraan is verbonden en de administratieve rompslomp die erbij komt kijken. Daarom moet de overheid volgens 80% van de ondervraagden investeren in een betere fiscale ondersteuning en de procedures vereenvoudigen.

1 op 2 Belgen die recent bouwde investeerde hiervoor in duurzame bouwmaterialen. Vooral de Nederlandstaligen (63%) die de laatste 5 jaar een woning bouwden, geven vaker dan hun Franstalige landgenoten (14%) aan dat ze duurzame bouwmaterialen gebruikten. Bovendien zegt meer dan de helft van de Franstaligen dat ze hieraan geen aandacht hebben besteed.

Uit de Reynaers-studie blijkt een opvallende mentaliteitswijziging daar 2 op 3 Belgen die vandaag of in de nabije toekomst een woning bouwen dit zullen doen volgens de principes van Green Architecture**. Daarbij gaat hun aandacht vooral naar energie-efficiëntie door goed geďsoleerde ramen, daken en muren en naar een duurzaam waterverbruik. Zo geven ruim 4 op 10 toekomstige bouwers aan dat ze plannen om dubbel of driedubbel glas te installeren. Voor andere grote ingrepen om de woning groener te maken is de bereidheid om hierin te investeren minder groot. 1 op 3 wil investeren in de installatie van een regenwaterput met pomp en een slimme thermostaat. Evenveel bouwers kiest voor de plaatsing van zonnepanelen en amper 5% installeert een warmtepomp. Tenslotte geeft een kwart van de (ver)bouwers aan dat ze gebruik maakten van hout voor de structuur van de woning of te werken met gerecycleerde bouwmaterialen.

De keerzijde van de medaille is dat de helft van de bouwers en verbouwers niet extra wil betalen voor groene architectuur. Slechts een op drie Belgen is effectief bereid om dit te doen.

”Ook dit jaar werden de bouwnormen voor energie-efficiëntie strenger met de stijging van het E-peil en het S-peil. Dit vereist een investering in hoog isolerende en dus duurdere bouwmaterialen. Men mag hierbij echter de terugverdieneffecten door een lager energieverbruik niet uit het oog verliezen. Dat is zeker het geval voor beter ingeburgerde duurzame bouwmaterialen. Zo stellen we vast dat men bij de keuze van raam- en deursystemen van Reynaers Aluminium quasi vanzelfsprekend kiest voor hoog- isolerende oplossingen. Wellicht zal dat in de toekomst ook meer het geval zijn voor andere investeringen zoals warmtepompen en zonnepanelen waarvoor de drempel nu nog steeds hoger licht”, zegt Stephanie Gross, marketingmanager bij Reynaers Aluminium.

Stimulans van de overheid broodnodig

8 op 10 Belgen vinden dat de overheid ecologisch (ver)bouwen voor woningen moet stimuleren via een aangepaste fiscaliteit. Momenteel gebeurt dat volgens een meerderheid te weinig – ruim 7 op 10 respondenten geven aan dat de huidige premies en fiscale voordelen voor energiezuinig bouwen en verbouwen niet opwegen tegen de kosten ervan.

Nog eens 8 op 10 respondenten zeggen dat het aanvragen van de bestaande premies eenvoudiger moet worden. Daarnaast vindt de helft van de respondenten zelfs dat klimaat- en milieuonvriendelijke investeringen in de woning extra belast moeten worden. Dat is enigszins verrassend omdat veel Belgen ook aangaven dat ze groene investeringen een te hoge kost vinden.

Antwerpse Zuiderzicht project toonvoorbeeld van groen wonen

Kleiner wonen in verdichte woonkernen en alternatieve woonvormen zoals kangoeroe- of co-wonen spelen eveneens een belangrijke rol in de vergroening van onze huisvesting. De Belgen hebben dat begrepen: 6 op 10 respondenten zijn het eens met de stelling dat we in de toekomst met zijn allen kleiner en anders moeten wonen. Over het feit dat deze woningen in de stad of op het platteland moeten liggen, zijn de meningen verdeeld. Ruim 4 op 10 respondenten verwachten dat we in de toekomst meer in de steden zullen wonen, terwijl een andere groep van ruim 3 op 10 net denkt dat het platteland aan populariteit zal winnen.

“Een mooi voorbeeld van groen wonen en Green Architecture is het Zuiderzicht project op het Antwerpse Nieuw-Zuid. Hier werd gebouwd volgens de passief huis normen met hoog isolerende Reynaers-toepassingen zoals het CW 50 gevelsysteem, CP 155 HI schuifsystemen en MasterLine 8 HI+ ramen. Het gebouw is een perfect voorbeeld van groene architectuur waarin naast onze architecturale raamoplossingen, ook alternatieve woonvormen een centrale rol spelen. In het gebouw zijn er gemeenschappelijke wasruimtes, co-workspaces, enzovoort. Kortom alles dat ervoor zorgt dat mensen in hun eigen woning compacter leven, zonder in te boeten aan comfort en architecturaal design. Dit type projecten ligt mee aan de basis van de groene revolutie in de bouwsector”, besluit Stephanie Gross, marketingmanager bij Reynaers Aluminium.


*Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Reynaers Aluminium in november/december 2019 bij 1300 Belgen van 25 tot 55 jaar oud representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge van het onderzoek bedraagt 3,64%.

**Green Architecture neemt bij het ontwerpen van een woning de impact op het milieu in acht door te (ver)bouwen met duurzame energiebronnen en herbruikbare bouwmaterialen. Ook klimaatrenovatie en alternatieve woonvormen vallen hieronder. Wereldwijd wint Green Architecture aan populariteit voor zowel publieke als particuliere (ver)bouwprojecten.


Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo