Grote werfmachines blijven gegeerd bij dieven

  BE   2 september 2009 Bron: Confederatie Bouw
Bij één op de drie aannemers werden in 2008 bouwmachines, -materieel en –materiaal op de bouwplaatsen gestolen. Rollend materieel, torenkranen, graafmachines, ..grote werfmachines maken maar een kwart uit van de aangegeven diefstallen, maar zijn goed een waarde van 65% van de totale waarde van de gestolen goederen bij aangegeven diefstallen. Maar ook kabels, metalen, bouwmaterieel, boormachines, slijpschijven, generatoren, … blijven in trek bij dieven.

Diefstal wordt globaal becijferd op meer dan 2% van het zakencijfer van de bouwbedrijven! Het aantal gevallen van vandalisme of diefstal van klein bouwmaterieel stijgt, maar toch worden slechts in de helft van de gevallen de diefstallen bij de politie aangegeven. Door de sensibiliseringscampagne die de Confederatie samen met de politie en de overheid het afgelopen jaar deed, is wel het bewustzijn gegroeid dat preventie loont en worden de bouwplaatsen en bouwmachines steeds beter beveiligd. Uit een recente enquête van de Confederatie blijkt dat een derde van de ondervraagde bouwbedrijven bijzondere veiligheidsmaatregelen neemt, zeker als de bouwplaats in een zone met verhoogd risico ligt. De aannemers zijn er zich bewust van dat waterdichte bescherming tegen werfdiefstallen niet bestaan, maar dat de ontradende maatregelen wel lonen: eenvoudige maatregelen zoals het alert maken van omwonenden of het bevoorraden van de werf in bouwmateriaal naar gelang de dagelijkse behoefte, of dure maatregelen zoals elektronische beveiliging, nachtelijke verlichting, privé-bewakingsfirma’s, alarmsystemen, geolocalisatie en opvolgsystemen, waarvan sommigen gelukkig fiscaal aangemoedigd, …

Met deze resultaten van deze enquête wil zij haar leden nog meer te aanzetten om preventief te werken, ook bij de nieuwe aankoop van nieuwe bouwmachines tijdens de tweejaarlijkse internationale vakbeurs voor machines en materieel voor de bouw, MATEXPO, die woensdag 2 september start.

De Confederatie Bouw brengt via regelmatige enquête bij haar leden, de diefstallen op de bouwplaatsen in kaart. Opvallende vaststelling dit jaar was het stijgend aantal bouwbedrijven dat aan de enquête meedeed (+20%), en de deelname van de kleinere bouwbedrijven (75% stelt minder dan 50 personen tewerk en één op vijf van de respondenten zijn zelfstandige aannemers). 70% van de respondenten zijn actief in de burgerlijke bouwkunde, wegenbouw of ruwbouw. Maar ook de aannemers van speciale bouwtechnieken of de klassieke afwerking verklaren steeds vaker slachtoffer te zijn van diefstal van bouwmaterialen en –materieel en hebben belangrijke schade door vandalisme of diefstal.

Werfdiefstallen zijn al jaren een plaag en bestaat er ook een link met de georganiseerde misdaad. Het stoutmoedig en selectief gedrag van de dieven laat vaak vermoeden dat het om “vakkundig uitgekozen diefstallen gaat op bestelling” die wellicht zeer lucratief zijn. Diefstal op de bouwplaatsen is een plaag die niet alleen veel geld kost aan de aannemers zelf( 2% van zijn zakencijfer) maar ook de politie bezighoudt.

Zelfs al worden gestolen bouwmachines opgespoord en soms teruggevonden toch vinden de aannemers de administratieve weg die zij moeten afleggen om de gestolen goederen terug te krijgen als te lang en omslachtig. Het duidelijk en herkenbaar merken van machines en onderdelen(logo’s, belettering, identificatiesymbolen, graveren van –nummers, herkenningstekens) zijn dan ook nuttige investeringen om de gestolen goederen terug te kunnen bezorgen aan de rechtmatige eigenaar.

De Confederatie is dan ook blij vast te stellen dat de aannemers bewuster zijn van het belang van goede preventie. Zij benadrukt echter ook de vaststelling dat de bouwbedrijven het gevoel hebben dat waakzaamheid en preventie onvoldoende zijn om de plaag van de werfdiefstallen in te dijken . Ze pleit daarom voor het invoeren van een elektronische aangifte. Verder is een goede samenwerking vereist met alerte politiediensten die kunnen helpen om samen op de meest doeltreffendere manier de werfdiefstallen in te dijken.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo