De lokale politie moet haar verantwoordelijkheid nemen

  BE   8 april 2009 Bron: Confederatie Bouw
“Het is de taak van de lokale politie om ook rond bouwplaatsen systematisch te patrouilleren. Zij moet haar verantwoordelijkheid nemen.” Dat zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. “De redenen die de lokale politie geeft om niet systematisch te moeten patrouilleren rond bouwwerven, zijn bovendien niet gegrond.”

Groot was de verbazing bij de Confederatie Bouw toen ze vernam dat de lokale politie niet systematisch op bouwplaatsen zou willen patrouilleren. Het aantal bouwdiefstallen en vandalisme blijft intussen stijgen en de schade daarvan loopt tegen de 88 miljoen euro. De Confederatie wil dan ook dat hieraan iets gebeurt.

“Wij willen dat de lokale politie toezicht houdt in de omgeving van werven, zoals ze dat doet bij privéwoningen. De politie heeft een preventietaak, ook op dit vlak”, vindt de Mûelenaere. “Bovendien kunnen wij niet akkoord gaan met de stelling van de Vaste Commissie van de Lokale Politie dat het in deze zaak om louter commerciële belangen gaat. Het gaat hier gewoon over diefstal van goederen, en het is nog altijd één van de hoofdtaken van de politie om diefstal van goederen tegen te gaan. Nog flagranter is dat de Vaste Commissie suggereert dat de bouwfirma de kosten van een private bewakingsfirma maar moet afwentelen op de bouwheer. En dat terwijl de politie gewoonweg tekortschiet in haar taak.”

De Confederatie heeft nochtans zeer goede relaties met de Federale Politie en de FOD Binnenlandse Zaken om diefstallen op bouwplaatsen te verminderen. “Wij werken sinds eind 2007 systematisch samen met de Federale Politie via Infoflux, een samenwerkingsverband waarbij diefstallen en verdachte feiten op bouwplaatsen kunnen gemeld worden.”

De Confederatie Bouw neemt bovendien zelf ook vele initiatieven om haar leden te sensibiliseren en te informeren over het probleem van de werfdiefstallen en vandalisme. Zo organiseert ze informatieavonden, heeft ze een preventiebrochure en folders met preventietips uitgegeven, heeft ze een volledig dossier op haar website met beveiligingstips, gegevens en foto’s van teruggevonden materieel. Ook organiseert de Confederatie op regelmatige tijdstippen enquêtes om de omvang van het probleem te meten. “Onze bouwbedrijven worden dus wel degelijk gesensibiliseerd en nemen over het algemeen de nodige preventiemaatregelen. Steeds meer bouwondernemingen melden diefstallen en zijn alerter. Onze sensibiliseringscampagnes hebben dus vruchten afgeworpen. Het is dus niet meer dan normaal dat wij eenzelfde inspanning ook verlangen van de overheid”, besluit Robert de Mûelenaere.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo