Vastgoed

Grote impact van klimaatverandering op watergevoelige centra

Grote impact van klimaatverandering op watergevoelige centra
Foto: Embuild Vlaanderen
Onlangs heeft de Vlaamse overheid een nieuw instrument gelanceerd om kopers en huurders te informeren over het overstromingsrisico van gebouwen en percelen. Naast de nabijheid van waterlopen, wordt nu ook het neerslagpatroon in rekening gebracht. En dat is hoognodig aangezien in 60 jaar tijd het aantal dagen met zware neerslag in ons land is verdubbeld. Uit het kaartenmateriaal blijkt dat heel wat centrumsteden en woonkernen watergevoelig zijn.

Niet alleen zijn die vaak gelegen aan waterlopen, maar ook de verhardingsgraad is er het hoogst. Bovendien blijkt uit gegevens van Statistiek Vlaanderen dat tegen 2050 een vijfde tot een derde van de gebouwen in zulke watergevoelige gemeenten en steden met wateroverlast kunnen worden geconfronteerd. Daarom beklemtoont Embuild Vlaanderen het belang van een waterplan voor verkerning inclusief een meerjareninvesteringsplan. Alleen dan kan de gewenste verdichting gevrijwaard en kwaliteitsvol ontwikkeld worden.

Lees de blog van Embuild Vlaanderen