Vastgoed

Grootschalige enquête toont dat 5 op 6 Belgen nieuwbouw niet interessant vinden

Grootschalige enquête toont dat 5 op 6 Belgen nieuwbouw niet interessant vinden
Amper 15% van de Belgische huizenjagers zou vandaag voor nieuwbouw kiezen. De meeste kandidaat-eigenaars kiezen liever voor een bestaande woning omdat ze niet graag op plan kopen, omdat bestaande woningen sneller beschikbaar zijn of omdat ze grote investeringen kunnen spreiden in de tijd. Maar vooral de dure btw (21%) is voor veel huizenjagers een doorn in het oog. Daarom pleit CEO Johan Krijgsman om zo snel mogelijk de verlenging van de 6% op nieuwbouw bij afbraak- en heropbouw te bevestigen én om de registratierechten op de grond bij een nieuwbouw te verlagen naar 3% voor zij die ervoor in aanmerking komen.

De Belg loopt niet storm voor nieuwbouw. Amper 1 op de 6 (15%) zou vandaag voor nieuwbouw kiezen. Dat blijkt uit een grootschalige enquête bij meer dan 1.000 Belgische kopers, kandidaat-kopers en verkopers van het afgelopen jaar van ERA, de grootste vastgoedmakelaar van ons land. Nochtans is kiezen voor nieuwbouw de snelste manier om ons verouderd woonpatrimonium te verduurzamen, klinkt het.

“De hoge btw blijkt de grootste remmende factor voor mensen om nieuwbouw te kopen. Daarnaast voelt zo’n 37% zich niet lekker bij het idee om een woning op plan te kopen. Een ander argument van velen om voor een bestaande woning te kiezen, is de mogelijkheid om investeringen aan de woning in de tijd te kunnen spreiden en de snellere beschikbaarheid van een bestaande woonst.”

Johan Krijgsman, CEO ERA


Tegen 2050 moeten alle huizen in België het hoge energielabel A hebben om mee het land klimaatneutraal te maken. Dat is een hele uitdaging, gezien het verouderde woningbestand. In 2022 had nog 37% van de woningen in Vlaanderen het lage energielabel E of F, tegenover 6,8% met het A-label. Om toch aan een energievriendelijke woning te geraken, willen heel wat huizenjagers (6 op de 10) vooral een verlaging van de btw op nieuwbouw (vandaag 21%).

Verlenging btw-tarief

Vandaag geldt er echter al een tijdelijk btw-tarief van 6% voor nieuwe woningen en appartementen indien het bouwproject kadert binnen een afbraak-wederopbouw, en je als koper/eigenaar voldoet aan een aantal sociale voorwaarden. Door die maatregel werd nieuwbouw volgens de cijfers van ERA opnieuw interessanter voor veel kandidaat-kopers. Maar omdat er de laatste maanden zoveel discussie is over die 6% btw regel en onduidelijkheid of deze zal verlengd worden na 2023 schakelen veel kopers opnieuw over naar bestaand vastgoed.

Vastgoedexpert Johan Krijgsman, CEO van ERA, roept daarom Federaal Minister van Financiën Van Peteghem op om de verlenging van het verlaagde btw-tarief van 6% bij afbraak- en heropbouw zo snel mogelijk te bevestigen.

“In een klimaat waarin we met z’n allen moeten renoveren moet de regering zo snel mogelijk uitsluitsel geven over de 6% btw regeling op renovaties. De grondstofprijzen blijven hoog en je moet de duizenden Belgen die vandaag op zoek zijn naar een nieuwe woning perspectief bieden. Van een verhoging mag geen sprake zijn want dan zal de renovatiegraad nog verminderen.”

Johan Krijgsman, CEO ERA


Daling registratierechten

Bovendien pleit Krijgsman bij Vlaams Minister van Wonen Diependaele om in Vlaanderen de registratierechten op de grondaandelen bij nieuwbouw te verlagen naar 3%, voor zij die hiervoor in aanmerking komen. Sinds januari 2022 betaal je in Vlaanderen namelijk maar 3% registratierechten voor een eerste woning maar wel 12% op de grond bij een nieuwbouwproject.

“Vandaag worden jonge huizenjagers die een energiezuinige woning willen bouwen financieel gestraft omdat ze 9% meer registratierechten moeten betalen op de grondaandelen dan wanneer ze een oude, bestaande woning kopen. Met als gevolg dat nieuwbouw vandaag soms onterecht geen optie is voor bepaalde kopers. Kopers nemen zo op de lange termijn een slechtere beslissing want dat gaat rechtstreeks in tegen de klimaatdoelstellingen die we willen behalen. Het zou veel logischer zijn als ook de registratierechten op de grondaandelen bij nieuwbouw zouden zakken naar 3% voor dezelfde doelgroep die ervoor in aanmerking zou komen bij bestaand vastgoed. Zo stimuleer je toekomstige eigenaars rechtstreeks om energiezuinig te wonen.”

Johan Krijgsman, CEO ERA


Rekenvoorbeeld

Bestaande woningNieuwbouw (12% en 21%)Nieuwbouw (12% en 6%)Nieuwbouw (3% en 6%)
Aankoop €350.000Aankoop €350.000Aankoop €350.000Aankoop €350.000
Registratierechten (3%): €10.500Registratierechten grondaandelen op 150K (12%): €18.000Registratierechten grondaandelen op 150K (12%): €18.000Registratierechten grondaandelen op 150K (3%): €4.500
Btw op constructie op 200K (21%):
€42.000
Btw op constructie op 200K (6%):
€12.000
Btw op constructie op 200K (6%):
€12.000
Totaal: €360.500Totaal: €410.000Totaal: €380.000Totaal: €366.500

Ook interessant