Verbouwen

Gelijke btw voor renovatie en voor sloop en heropbouw is cruciaal voor Vlaanderen

Gelijke btw voor renovatie en voor sloop en heropbouw is cruciaal voor Vlaanderen
Embuild Vlaanderen ondersteunt ten volle de vraag van Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir, aan de federale regering om de verhoging van de btw op sloop en heropbouw te herzien. Verlaagde btw voor renovatie en voor vervangende nieuwbouw is cruciaal voor de Vlaamse klimaatambities en om structureel de energiefactuur van huishoudens te verminderen. Zo heeft Vlaams minister Matthias Diependaele al eerder aangegeven dat 10 à 12 % van de te renoveren woningen beter wordt vervangen. Vervangende nieuwbouw is voor een aantal gebouwen goedkoper of bouwtechnisch noodzakelijk. Sloop en heropbouw helpt het verouderde woningenbestand energie-efficiënt te maken en moedigt hogere woondichtheden aan.

Enkel een gelijke fiscale behandeling van vervangende nieuwbouw met het verlaagde btw-tarief op renovatie, zet verbouwers aan tot de beste aanpak en tot de beste energieprestatie voor hun woning op de lange termijn. In deze turbulente tijdens biedt dat de enige houvast aan huishoudens. Embuild Vlaanderen vreest dat heel wat verbouwers sloop en heropbouw niet overwegen bij een btw-tarief van 21%, hoewel dat ecologisch en bouwkundig nodig kan zijn. We dienen alle zeilen bij te zetten om de ondermaatse energieprestatie van het verouderde woningenpatrimonium aan te pakken. Enkel zo kunnen we structureel de energiefacturen verlagen en tot wel 40% van de CO2-uitstoot in Vlaanderen verminderen, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Daarnaast heeft een recente studie van het Steunpunt wonen aangegeven dat deze maatregel zich voor de overheid meteen voor de helft terugverdient dankzij de toename van economische activiteit. Zo zien we dat het lager btw-tarief in de 32 centrumsteden in ons land een sterke toename van de sloop- en heropbouwactiviteit (+21%) heeft teweeg gebracht. Bovendien verdwijnen er oude versleten gebouwen uit het straatbeeld, wordt asbest versneld verwijderd en helpt het bijkomende wooneenheden te realiseren binnen bestaand ruimtebeslag. Zo kan de gewenste verdichting versneld worden aangemoedigd.

In een eerdere reactie op het recente federale begrotingsakkoord heeft Embuild eveneens beklemtoond dat de verhoging van de btw op sloop en heropbouw nefast is voor de rechtszekerheid. Een verlenging van deze maatregel is noodzakelijk om zekerheid te bieden aan projecten die nu nog in een beginfase zitten, maar waarvan de vergunning binnenkort wordt afgeleverd en er vervolgens een afbraak dient te gebeuren. Ook wanneer het gaat over grotere bouwprojecten krijgt men die bouwtermijn in de praktijk voor eind december 2023 niet of moeilijk af.

Bron: Steunpunt Wonen (2019), Geert Goeyvaerts & Erik Buyst, De impact van de btw-verlaging naar 6% op sloop en heropbouw