Energie

Gezocht: Burgerinitiatieven die samen energie willen opwekken en uitwisselen

Gezocht: Burgerinitiatieven die samen energie willen opwekken en uitwisselen
© Kamp C
Kamp C, het provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie, zoekt energiebewuste burgerinitiatieven in de provincie Antwerpen die zin hebben om hun eigen energie te produceren en zo minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor hun energieverbruik en -factuur. Meer info op www.kampc.be.

Belgen worden net als alle andere Europeanen geconfronteerd met stijgende energierekeningen en toenemende milieuvervuiling. Elke dag horen ze dat ze moeten kiezen voor hernieuwbare energie. Maar hoe krijg je dat voor elkaar ? Wacht je op de overheid of zorg je zelf voor verandering ? Hoe verander je van consument in prosument? Doe je dat in je eentje of samen met anderen ?

Kamp C is op zoek naar drie burgerinitiatieven of andere organisaties in de provincie Antwerpen die mee willen nadenken over dat soort vragen. “Dat kan een lokale buurtvereniging zijn, een vzw, een coöperatieve, een school, … zelfs een volledig dorp,” legt Peter Bellens uit, voorzitter van Kamp C en gedeputeerde voor Europese samenwerking. “Nog beter wordt het als die ook de daad bij het woord voeren en op één of andere manier al zelf energie opwekken óf heel veel zin hebben om dat te gaan doen”. Kamp C wil hen bij elkaar brengen om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en misschien wel samen in gang te schieten in de internationale omgeving van een Europees project.

Europa inspireert

Kamp C maakt deel uit van een grensoverschrijdend Europees project met partners uit België, Nederland en Ierland. In dat project worden drie fysieke burgerinitiatieven, die samen energie opwekken en uitwisselen (community-based Virtual Power Plants oftewel cVPP’s) opgezet: 1 in Nederland, 1 in Ierland en 1 in Vlaanderen. Die dienen als inspiratiebron voor nieuwe burgerinitiatieven.

Een sterk partnerschap

Community-based Vitual Power Plant (cVPP) is een project binnen het INTERREG North-West Europe programma, geleid door de Technische Universiteit Eindhoven. Acht Belgische, Nederlandse en Ierse partners nemen deel aan het project dat loopt tot 19 september 2020. Het partnerschap krijgt een Europese subsidie van 3.663.205,49 EUR. De provincie Antwerpen draagt 88.572,60 EUR bij.

Interesse ?

Heb je interesse in deelname aan dit project? Of wil je meer informatie? Surf dan naar www.kampc.be, zoekterm burgerinitiatieven.