Verwarming & Sanitair

Restwarmte Agfa-Gevaert kan buurt duurzaam verwarmen

Restwarmte Agfa-Gevaert kan buurt duurzaam verwarmen
Kunnen de nieuwe bewoners rond Agfa-Gevaert binnenkort hun huizen duurzaam verwarmen? Uit een eerste verkenning in opdracht van de provincie Antwerpen blijkt alvast dat een warmtenet kans maakt. Om de mogelijkheden in detail te onderzoeken werken de steden Antwerpen en Mortsel, de gemeente Edegem, Agfa-Gevaert en warmtenetbeheerder Eandis aan een grondige detailstudie. De resultaten hiervan worden verwacht in oktober. Gedeputeerde Ludwig Caluwé is blij met de engagementen van alle partners: “Met warmtenetten kunnen we in onze provincie grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig en vraagt zowel economische als ecologische haalbaarheid. Net daarom zet de provincie VITO in om partnerschappen op te richten die tot dit evenwicht kunnen komen.”

Industriële restwarmte

Antwerpen, Mortsel en Edegem willen met de aanleg van warmtenetten inzetten op de vergroening van de warmtevraag van hun inwoners. Dit kadert binnen hun klimaatbeleid. Het basisprincipe van een warmtenet is simpel: restwarmte van industriële processen stroomt via een netwerk van buizen tot bij de klant. In het geval van Agfa-Gevaert betekent dit dat industriële restwarmte beschikbaar wordt gesteld aan het Zilverkwartier in Berchem, de toekomstige woonwijk aan de Fort-V-straat in Edegem en de KMO-zone aan de Vredebaan in Mortsel. Op termijn kan het warmtenet uitgebreid worden naar de omliggende buurten.

Niet duurder dan aardgas

De aanleg van een warmtenet is een ingrijpend project. Daarom gaan de vijf partners een formele, toekomstgerichte samenwerking aan. De provincie Antwerpen zorgt voor een aansluiting van dit intergemeentelijk warmtenet met mogelijke andere warmtenetinitiatieven in de regio. Volgens een eerste verkenning door het VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) in opdracht van de provincie Antwerpen maakt het project alleszins een zeer goede kans. Een grondige detailstudie zal bevestigen of het warmtenet rendabel genoeg is om de omliggende woonwijken optimaal van warmte te voorzien. Het is immers de bedoeling dat de gebruikers van het warmtenet niet meer betalen dan in een referentiescenario met aardgas.

Zeer duurzame oplossing

Naast rentabiliteit is ook duurzaamheid een belangrijke factor. Omdat warmtenetten maximaal de beschikbare restwarmte gebruiken, zijn ze een ideaal hulpmiddel om de CO2-uitstoot gevoelig terug te dringen. Als het onderzoek de haalbaarheid van het ambitieuze project bevestigt, kan het warmtenet jaarlijks 800 à 1.200 ton CO2 uitsparen. Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van 550 à 800 nieuwe wagens. Een fantastische boost voor de klimaatdoelstellingen!

Ook interessant