Architectuur

Gewest verleent stedenbouwkundige vergunning voor Manufakture

Gewest verleent stedenbouwkundige vergunning voor Manufakture
In 2019 organiseerde Abattoir samen met de Brusselse bouwmeester een architectuurwedstrijd voor dit gebouw. Winnaar BAUKUNST gaf een geslaagde invulling aan de ruimtelijke uitdagingen van een gebouw met gemengde functies op de site. De toegang tot het gebouw voor de logistiek en andere voertuigen werd zo ontworpen dat hun impact beperkt blijft en dat voetgangers en fietsers zo veel mogelijk ruimte krijgen.

Het Manufakture-gebouw zelf bestaat uit twee gestapelde duplexen. Aan de noordzijde van het gebouw zijn twee grote loggia’s geplaatst, verwijzend naar de industriële schaal van het terrein. Die kant herbergt de agrovoedingsfunctie en aanverwante kantoren, wat de gevel activeert. Het dakontwerp is dat van een grote pergola die in dialoog treedt met de tegenoverliggende veranda’s van Foodmet. Dit mooie dakterras biedt bovendien een indrukwekkend zich op de Brusselse skyline. Nu de stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd, zal de bouw van Manufakture in de komende maanden van start gaan.

Het gebouw zal deels via EFRO-fondsen worden gefinancierd en wordt normaal gezien in de lente van 2024 ingehuldigd.

Gewest verleent stedenbouwkundige vergunning voor Manufakture
Het gewest en de VGC staan in voor de extra kosten van de structuurversteviging van het Manufakture-gebouw opdat het onder meer een openluchtzwembad op het dak kan dragen.

De Brusselse regering heeft het principe goedgekeurd van een investeringssubsidie van € 2.127.000 voor de versteviging van de structuur van het pakhuis Manufakture en de verwerving van een zakelijk recht op het dak ervan om er een openluchtzwembad op aan te leggen in het kader van een publiek-publieke samenwerking.

Deze financiering komt bovenop een geplande maximuminvestering van € 1.800.000 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor deze versteviging.

Dankzij de steun van Rudi Vervoort maakt Pascal Smet zo de nodige middelen vrij binnen zijn bevoegdheden in de VGC en mobiliseert hij gewestelijke middelen om een ambitieus zwembadproject mogelijk te maken. De VGC, de gemeente Anderlecht en het Brussels Gewest stappen mee in dit project als structurele partners.

De MSI zal de ontwikkeling van het project blijven begeleiden. Diezelfde MSI had de haalbaarheidsstudie uitgevoerd die inmiddels door de regering werd goedgekeurd.

In de volgende stappen zal over het zakelijk recht op het dak worden onderhandeld, financiering worden gevonden voor de bouw en uitbating van het zwembad en een DBFM-opdracht worden gelanceerd om een privépartner te vinden die het zwemcomplex moet ontwerpen, bouwen, onderhouden en uitbaten. Het spreekt vanzelf dat de architectuurkwaliteit in lijn zal moeten zijn met Manufakture en het potentieel van de site.

Het project wordt op ongeveer 17,5 miljoen euro excl. btw geschat (met inbegrip van de versteviging van de onderliggende structuur).

Met deze eerste bijdrage kan de regering inspelen op de grote behoefte aan bijkomende zwemruimte in het Brussels Gewest door de aanzet te geven voor de bouw van een complex met binnen- en buitenzwembaden op basis van een visie waarin duurzame ontwikkeling en de toegankelijkheid van de site voor iedereen centraal staan. De projectontwikkelaars en overheden willen met dit project een nieuwe beleving en een nieuwe openbare ruimte op hoogte creëren. Zo zal het dak (met een vergelijkbare oppervlakte als die van de Grote Markt) ook zonder bezoek aan het openluchtzwembad voor iedereen toegankelijk zijn en kunnen er activiteiten en festiviteiten worden georganiseerd.

Via de nog te lanceren opdracht zal het gewest er bovendien voor zorgen dat alle Brusselaars toegang hebben tot het zwembad. Zo kan iedereen voor een redelijke prijs genieten van deze unieke zwemlocatie met zicht op de stad.

Gewest verleent stedenbouwkundige vergunning voor Manufakture

“Vandaag schenkt het gewest zichzelf de kans om een ambitieus zwembadproject te bouwen waar iedereen toegang heeft, in een wijk die het meest nood heeft aan dit soort infrastructuur in Brussel. Deze grote gewestelijke voorziening komt in een wijk die vlot bereikbaar is via het openbaar vervoer, waardoor alle Brusselaars er gemakkelijk naartoe kunnen. Met deze beslissing heeft het gewest ook een nieuwe stap genomen naar de opening van deze centrale, symbolische site voor het publiek. Een doelstelling waaraan andere belangrijke openbare investeringen inzake stadsrenovatie in de wijk bijdragen,” verklaart minister-president Rudi Vervoort.


“Brussel heeft in het algemeen nood aan zwembaden en in het bijzonder aan een openluchtzwembad. Het FLOW-project van vorig jaar heeft dat nogmaals aangetoond. Dankzij deze beslissing staat dit mooie project op de slachthuissite op de rails. Dat maakt me enorm fier. Het is mede mogelijk dankzij de steun van Rudi Vervoort en het engagement van de gemeente Anderlecht en haar burgemeester Fabrice Cumps. Via mijn bevoegdheden bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie had ik al een groot budget vrijgemaakt. Vanaf nu ondersteunt ook de Brusselse regering het project. Want zij die niet de kans hebben om in de zomer naar Cannes of Knokke te gaan, verdienen ook ontspanning in het water. Met dit zwembad op 5 minuten van het stadscentrum kan dat. Dat zijn we de jonge Brusselaars verschuldigd. ” verklaart Pascal Smet, staatssecretaris voor Stedenbouw.


“De gemeente Anderlecht is een belangrijke partner in de reconversie van de volledige slachthuissite in het hart van de Kuregemwijk. Deze beslissing vormt een eerste grote stap omdat ze onze ambities voor gemengde functies op deze strategische site perfect illustreert. De plaatselijke overheden steunen dan ook ten volle het project voor een zwembad waar het grote publiek toegang toe heeft omdat er grote nood aan is, met name voor onze vele schoolkinderen.” legt burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps uit.


In haar stuurplan heeft Abattoir altijd de intentie gehad om een duurzame stadsvisie te gebruiken voor de daken van haar nieuwe ontwikkelingen. Foodmet, met haar stadsboerderij, is daar een goed voorbeeld van. Via de vzw “Pool is Cool” kregen we dit idee van een zwembad voor het Manufakture-gebouw, een idee dat we nadien niet meer hebben losgelaten. Het is een maatschappelijk bijzonder relevant project in onze erg dichtbevolkte wijk, waar veel leerlingen bijna niet meer leren zwemmen op school. Nu creëren we samen met de overheid een nieuwe stadstroef in Brussel. Op hoogte bovendien. Is dat niet geweldig? Ik wil alle believers bedanken voor hun steun,” zegt Elke Tiebout, ceo van Abatan.

Het is fantastisch om zien dat ons engagement van de jongste jaren voor het openluchtzwembad in Brussel zijn vruchten heeft afgeworpen. Het belang van het openluchtzwembad voor de levenskwaliteit van een stad mag niet worden onderschat. Openluchtzwembaden zijn plaatsen waar sociale samenhang tot stand komt. Dankzij de combinatie met een zwemhal zal het project het hele jaar door worden gebruikt, zowel binnen als buiten. Door de restwarmte van Manufakture te gebruiken om de zwembaden te verwarmen, is het openluchtzwembad ook tijdens de winter ecologisch verantwoord. Er moet nu voor worden gezorgd dat de eenvoudige toegang voor iedereen in de latere ontwikkeling van het project wordt gehandhaafd. Daarom is het belangrijk dat de overheden als projectdragers aan boord blijven met drie verschillende instellingen (gewest, gemeente en VGC). Langzaam maar zeker schudt Brussel zijn rol als enige grote Europese stad zonder openluchtzwembad van zich af en dat is een goede zaak! In afwachting zien we er met FLOW op toe dat alle Brusselaars de komende jaren een frisse duik kunnen nemen. Paul Steinbrück, medeoprichter van POOL IS COOL.