Gemiddelde huurprijs in Vlaanderen gestegen tot 815 euro

  BE   28 februari 2023 Bron: CIB Vlaanderen
Gemiddelde huurprijs in Vlaanderen gestegen tot 815 euro
Vorig jaar was een atypisch jaar voor de Vlaamse huurmarkt. Voor het eerst sinds vele jaren werden nieuwe verhuringen minder snel duurder dan lopende huurcontracten. Normaal gezien is die trend altijd omgekeerd. De inflatie bedroeg 10% tot 11%, terwijl nieuwe verhuringen in 2022 ‘slechts’ 4,7% duurder waren. De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen steeg van 778€ in 2021 tot 815€ in 2022.

“2022 was een atypisch jaar voor de Vlaamse huurmarkt. Voor het eerst in lange tijd werden nieuwe verhuringen minder snel duurder dan lopende huurcontracten. Normaal gezien is die trend altijd omgekeerd”, Kristophe Thijs, directeur Communicatie CIB Vlaanderen

Gemiddelde huurprijs in Vlaanderen gestegen tot 815 euro
De huurprijsstijging van 4,7% is merkelijk hoger dan de voorgaande jaren. In 2021 steeg de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen met 2,2%, in 2020 met 2,3%, in 2019 met 2,5% en in 2018 met 2,4%. De opvallende stabiliteit qua stijgingspercentage kende in 2022 dus een trendbreuk door de hoge inflatie.

Andere reden voor hogere prijsdruk: de opvallend hoge vraag naar kwalitatieve huurpanden. Daar waar de koopmarkt vertraagde in de tweede helft van 2022 kon hetzelfde niet gezegd worden van de huurmarkt. Vastgoedkantoren signaleren dat de stijgende intrestvoeten voor hypothecaire kredieten effect beginnen te hebben en huishoudens op de huurmarkt houden. De vraag naar huurwoningen is erg hoog. Het aantal kandidaturen per pand is stevig toegenomen. De dalende betaalbaarheid van een aankoop laat zich voelen op de huurmarkt.

De gemiddelde huurprijs steeg in 2022 met 37€. Dat is opnieuw opvallend meer dan de voorbije jaren: 17€ in 2021 en 2020, 18€ in 2019 en opnieuw 17€ in 2018. De eerste indicaties bij CIB en Korfine geven aan dat de stijging van de huurprijzen in 2023 hoger blijft dan gemiddeld. Voorlopig zitten we voor de ca. 3.000 huurcontracten die in 2023 in werking traden op een gemiddelde huurprijs van 844€. Dat is nu al 29€ of 3,6% meer dan in 2022. We verwachten in 2023 dus ook bovengemiddelde stijgingen. Vraag is vooral of we binnenkort de lichte afkoeling van de inflatie in de huurprijsevolutie zullen beginnen te voelen. “Het is te vroeg om daarover uitspraken te doen. Als het huidig tempo aanhoudt, zouden we voor 2023 wel eens op een stijging van meer dan 5% kunnen uitkomen”, aldus Thijs.

Overigens valt op dat de Vlaamse evolutie van de huurprijzen zeer gelijk loopt met die in andere gewesten. In Brussel steeg de huurprijs in 2022 met 4,2% tot 1.154€, in Wallonië met 4,6% tot 759€. Respectievelijk kwamen er daar 47€ en 33€ bij.

20182019202020212022
Rijhuizen770782809841885
Halfopen842860901935978
Vrijstaand9419781.0141.0531.115
Appartementen690707723742773
Studio's476488493476521
Kamers353390412406442
Villa's1.6741.7581.7191.9061.991
Alle woningtypes726744761778815

De appartementen zijn dominant op de huurmarkt. 71,7% van alle verhuringen in 2022 had betrekking op een appartement. “Dat is een record. Het aandeel van de appartementen stijgt overigens ieder jaar”, weet Thijs. De appartementen zijn normaliter een baken van stabiliteit, met prijsstijgingen van 1,9% in 2018, 2,4% in 2019, 2,3% in 2020 en 2,6% in 2021. In 2022 zagen we echter een stevige toename van het groeipercentage tot 4,1%. Waardoor er in totaal 31€ gemiddeld bij kwam.

De appartementen zijn daarmee niet het snelst stijgende woningtype. De halfopen bebouwingen (6,8% van de markt) stegen even snel in prijs; bij de rijhuizen (12,6% van de markt; +5,3%) en de vrijstaande woningen (5,1% van de markt; + 5,9%) namen de prijzen nog meer toe. Opvallend is de trendbreuk bij de kamers (+8,8%) en studio’s (+9,3%). Al lijkt hier wel sprake van een compensatie voor het jaar 2020, toen studio’s en kamers respectievelijk 3,3% en 1,5% goedkoper werden. Deze woningtypes voelden een sterker effect van corona dan de andere.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo