Flats zijn stilaan dominante woningtype in Vlaanderen

  BE   26 september 2022 Bron: Embuild Vlaanderen
Flats zijn stilaan dominante woningtype in Vlaanderen
Huishoudens in Vlaanderen wonen steeds vaker in een appartement. Sinds het midden van de jaren 90 is het aandeel flats in heel Vlaanderen gestaag toegenomen tot 30% van het totale woningenpark. Die stijging doet zich voor in alle provincies met Antwerpen en Oost-Vlaanderen als koplopers. Bovendien worden 9 op de tien nieuwe appartementen gerealiseerd binnen bestaand ruimtebeslag. Met hogere woondichtheden als gevolg.

Vaak benoemen experts die trend als appartementisering. Die evolutie geeft een boost aan het ruimtelijk rendement van wonen en aan de verdichting in Vlaanderen. Hoewel het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) hoogbouw promoot, wijst Embuild Vlaanderen op de blijvende behoefte aan een divers woningaanbod en op de vele uitdagingen van kwaliteitsvolle verkerning.

Lees de blog en ontdek de cijfers per provincie.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo