Vastgoed

Noden van kwaliteitsvolle multidisciplinaire kernversterking

Noden van kwaliteitsvolle multidisciplinaire kernversterking
Foto: © Embuild
Reactie van Embuild Vlaanderen op pano over appartementisering De Pano-uitzending over appartementisering is een gemiste kans om de noden, knelpunten en mogelijkheden van kwaliteitsvolle kernversterking in the picture te zetten. Daarbij komt in de uitzending niet aan bod dat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) hoogbouw promoot. Ook de laatste trends rond wonen en bijkomend ruimtebeslag worden niet belicht. Voorts is er veel meer studiewerk nodig om het kostenplaatje van de noden van kwaliteitsvolle verdichting in kaart te brengen.

Kernversterking bevindt zich immers op het snijpunt van transities op het vlak van demografie, energie, waterhuishouding, biodiversiteit, mobiliteit, betaalbaar wonen enz. Het multidisciplinaire karakter van verdichting, waarvan ruimtelijk rendement één element is, is van belang om de complexiteit te doorgronden en om leefbare en betaalbare woonomgevingen te realiseren.

Lees de volledige reactie van Embuild Vlaanderen.

Ook interessant