Verbouwen

Energiepremies 2017 - 2020: een concreet overzicht

Iedereen heeft de mond vol van 'energiepremies die verdwijnen' en 'vervangen zouden worden door een bonus voor totaalrenovaties', maar die informatie is niet correct. Voor individuele renovatiemaatregelen zijn er premies en zullen die blijven bestaan. Meer zelfs, voor buitenmuurisolatie langs de binnenkant - momenteel nog niet gesubsidieerd' komt er zelfs een premie vanaf juli 2017. Wel is het zo dat sommige premies lager zullen worden of dat er aan strengere voorwaarden zal moeten worden voldaan om ze te behalen.

Hieronder een daadwerkelijk overzicht van www.renovatie2020.be hoe de premies zouden veranderen en waarvan de eerste principiële goedkeuring in maart 2016 gebeurde, een tweede principiële goedkeuring 20/5/2016 plaats vond en waarvoor ten slotte nog advies Raad van State + definitieve goedkeuring zal moeten volgen, aangevuld door eventuele andere technische eisen, nadere regels.

Individuele premies voor bestaande woningen


Dakisolatie
 • Nu 6 premies: aannemer/doe-het-zelf + 3 niveaus Rd
 • Vanaf 2017 2 premies: aannemer/doe-het-zelf Rd 4,5
 • Afbouw: 2017 6/3 euro/m2 - 2019: 4/2 euro/m2

Spouwmuurisolatie
 • Nu: 6 euro/m2, gekoppeld aan STS
 • Vanaf 2018: 5 euro/m2, gekoppeld aan STS

Muurisolatie aan de buitenzijde
 • Nu: 15 euro/m2, Rd 2
 • 2017: 15 euro/m2, Rd 3
 • Vanaf 2018: 15 euro/m2, Rd 3

Muurisolatie langs de binnenzijde
 • Nu: geen premie
 • Facturen vanaf 2017: 15 euro/m2, Rd 2, architect met toezicht of aannemer met certificaat van bekwaamheid/aspirant
 • Facturen vanaf 2018: 15 euro/m2, Rd 2, architect met toezicht of aannemer met certificaat van bekwaamheid/ aspirant + indien werkzaamheden uitgevoerd vanaf 2019 : koppeling aan STS

Vloerisolatie
 • Nu: 6 euro/m2, Rd 1,2
 • Vanaf 2017: 6 euro/m2, Rd 2

Glas
 • Nu: 2 premies 12 euro/m2, Ug 1,1 t.v.v. enkel glas, 15 euro/m2,Ug 0,8 t.v.v. enkel of dubbel glas
 • Vanaf 2017: 10 euro/m2, Ug 1,1 voor alle nieuw geplaatste beglazing
 • Vanaf 2020: 8 euro/m2, Ug 1,1 voor alle nieuw geplaatste beglazing

Zonneboiler
 • Nu: 550 euro/m2, max 2750 euro, max 50% factuur
 • 1/1/2017: 550 euro/m2, max 2750 euro, max 40% factuur

Warmtepomp
 • Nu: premie afhankelijk van COP en vermogen, max 1700 euro
 • Vanaf 2017: forfaitaire premies per type warmtepomp
  4000 euro geothermische
  1500 euro lucht/water, 800 euro hybride lucht/water
  300 euro lucht/lucht
 • Telkens max 40% factuurbedrag
 • Vanaf 1/7/2017: idem + aannemer met certificaat van bekwaamheid
 • Verdubbelingen indien ter vervanging van elektrische verwarming of indien in gebied zonder aardgasnet (niet cumuleerbaar)

(Bron: www.energiesparen.be/renovatiepact/tweedefase)

Bonus totaalrenovaties

Deze bonus wil mensen overtuigen om hun woning volledig te renoveren. En dat is nodig. Je dak isoleren is bijvoorbeeld al een eerste fantastisch goede stap om energie te besparen, maar als de warmte daarna via o.a. je muren ontsnapt, is dat natuurlijk jammer. Als je investeert op verschillende vlakken, beloont de regering dit gedrag met een extra premie.

Je dient 3 van de volgende werken te combineren en dat over een periode van vijf jaar vanaf de datum van de eerste factuur:

 • Isolatie van het dak en de zoldervloer, met een minimumoppervlakte van 30 m²
 • Isolatie van de muren (binnen- en buitengevel of isolatie van de spouwmuren), met een minimumoppervlakte van 30 m²
 • Isolatie van vloeren en plafonds, met een minimum van 30 m²
 • Vervangen van ramen en schrijnwerk, met een minimum van 5 m²
 • Warmtepompen plaatsen
 • Zonneboiler installeren
 • Ventilatiesysteem

De bonus zelf zal afhankelijk zijn van het aantal werken dat je combineert en van de bedragen die je investeert over een periode van vijf jaar:

Drie werken: bonus van 1250 euro, voor maximaal 25% van de drie investeringen
Vier werken: bonus van 1750 euro, voor maximaal 25% van de vier investeringen
Vijf werken: bonus van 2750 euro, voor maximaal 25% van de vijf investeringen
Zes werken: bonus van 3250 euro, voor maximaal 25% van de zes investeringen
Zeven werken: bonus van 4250 euro, voor maximaal 25% van de zeven investeringen

(Bron: www.lampiris.be/nl/blog/bonus-totaalrenovatie-de-nieuwe-isolatiepremie-van-2017)

Ook interessant