Verbouwen

Energiepremiestelstel gaat volledig op de schop in 2017

De Vlaamse Regering keurde afgelopen vrijdag het voorstel van Viceminister-president Annemie Turtelboom goed om het energiepremiestelstel vanaf 1 januari 2017 grondig te moderniseren. Om de Europese klimaatnormen 2020 te halen, moet Vlaanderen investeren in rationeel energiegebruik en energie-efficiënte woningen. Met deze hervorming wil Minister van Energie Turtelboom inzetten op het stimuleren van totaalrenovaties en zo het energieverbruik drastisch doen dalen. “De meest klimaatvriendelijke woning, is de zuinigste”, aldus Minister Turtelboom.

1. Naar een administratieve vereenvoudiging

Het huidige systeem is te ingewikkeld en moet vereenvoudigd worden. Zo bestaan er vandaag zes verschillende premies voor dakisolatie. Er is namelijk een onderscheid tussen een doe-het-zelver en een erkende aannemer. Daarnaast wordt er rekening gehouden met drie R-waardes (de dikte van het isolatiemateriaal). We evolueren nu naar twee premies: één premie voor een doe-het-zelver en één voor het werken met een erkende aannemer.

2. Een aanpassing van de individuele premies

De individuele premies worden aangepast. Premies voor dakisolatie en glas worden geleidelijk afgebouwd. Het gaat om de renovaties die het grootste resultaat behalen inzake energie-efficiëntie. Door de afbouw worden de consumenten aangemoedigd om de nodige renovaties dit jaar nog uit te voeren en niet uit te stellen naar later.

Sommige premies voor andere renovaties worden eveneens afgebouwd, ofwel omdat het terugbetalingseffect voldoende groot is om de premie niet te rechtvaardigen, ofwel om de premies aan te passen aan de dalende prijsevoluties op de markt.

De premies voor warmtepompen, die momenteel te laag zijn, worden verhoogd.

3. Van individuele renovatiewerken naar totaalrenovatie

Het huidige systeem van de energiepremies focust teveel op individuele maatregelen. Enkel het dak isoleren is nuttig, maar zowel dak, muren als glas energie-efficiënt maken is veel nuttiger. De hervorming van de premies heeft dan ook als belangrijkste doel totaalrenovatie te stimuleren in Vlaanderen. Om dit te realiseren, worden de premies voor individuele renovaties aangepast met de blik op de toekomst en wordt de combipremie vervangen door een totaalrenovatiebonus.

Zeven mogelijke investeringen worden afgedekt: dak, glas, muur, vloer, warmtepomp, zonneboiler en ventilatie. Wie binnen een termijn van vijf jaar drie of meer van deze investeringen doorvoert, zal een totaalrenovatiebonus ontvangen bovenop de individuele premies. Het bedrag hangt af van het aantal werkzaamheden dat wordt uitgevoerd. Een Vlaming zal bijvoorbeeld een bijkomende premie ontvangen van 1.250 euro indien drie investeringen gecombineerd worden binnen een periode van vijf jaar. De maximale bonus bedraagt 4.750 euro voor alle zeven mogelijke investeringen.

“Wie kiest voor een totale renovatie van zijn woonst, en daarbij heel veel aandacht besteedt aan energie-efficiëntie, zal hiervoor beloond worden”, zegt Minister Turtelboom.

4. Bijzondere aandacht voor bepaalde doelgroepen

In het energiearmoedeplan wordt er eveneens rekening gehouden met de sociaal zwakkere groepen. De premies voor sociale doelgroepen worden niet afgebouwd, terwijl de verhoging van 50% voor de individuele premies blijft. Er worden eveneens extra stimuli voorzien voor private huurders in deze doelgroep.

Vlaanderen renoveert, maar kan nog beter

Energiebesparende renovaties zitten in de lift in Vlaanderen. Zo werden er in 2015 12% meer premies toegekend voor energiebesparende ingrepen in woningen vergeleken met 2014. Vooral de premies voor warmtepompen, dakisolatie, vloerisolatie en spouwmuurisolatie kennen een steeds groter succes.

Het energiebesparend renoveren heeft evenwel nood aan een meer geïntegreerde visie. Energie-efficiëntie is immers vooral te realiseren wanneer verschillende maatregelen in combinatie met elkaar worden uitgevoerd. Zo zal dakisolatie een veel groter effect hebben wanneer het gecombineerd wordt met bijvoorbeeld glasisolatie.

Sinds 2012 bestaat er dan ook de zogenaamde combipremie. Wie verschillende isolatiewerken samen laat uitvoeren, zal een hogere premie krijgen dan wie de werken apart laat uitvoeren. Ook dat systeem kent een steeds groter succes.

Het systeem van de combipremies gaat evenwel niet ver genoeg. “Ik hoop dat de Vlaming doorzet met zijn toekomstplannen, en ze zelfs versnelt. Een energiezuinige woning, daar wint immers iedereen bij. Een versnelde energetische renovatie van ons bestaand woningpark is absoluut cruciaal anders wordt de kloof met de nieuwbouwmarkt te groot. Via een aantal concrete nieuwe hefbomen proberen wij de Vlaming aan te zetten tot een diepgaande en kwalitatieve renovatie van zijn woning”, geeft Minister van Energie Turtelboom mee.

Ook interessant