Verbouwen

Premie voor doe-het-zelver rijmt niet met kwaliteitseisen

Bouwunie is tevreden dat minister Turtelboom duidelijkheid schept over de energiepremies, en dat ineens voor de eerstkomende jaren. Het is positief dat woningeigenaars nog steeds op de nodige ondersteuning kunnen rekenen. Dit blijft immers belangrijk om hen over de streep te trekken. Ook de vereenvoudiging van een aantal premies zorgt er voor dat mensen beter weten waar ze op kunnen rekenen.

Bouwunie kan zich ook vinden in het afbouwscenario, aangezien dit mensen er toe aanzet om hun plannen niet langer uit te stellen. Positief is dat de wijzigingen tijdig gecommuniceerd zijn. De eerste wijzigingen zijn namelijk pas voorzien vanaf 1 januari 2017.

Wie vandaag al meerdere investeringen plant voor de eerstkomende jaren, kan bovendien een bonus krijgen tot wel 4.750 euro. Wie heel binnenkort al een eerste investering doet, kan bovendien nog van de betere premievoorwaarden van vandaag genieten. Vandaag is dan ook het ideale moment om een vakman te contacteren en investeringen niet langer uit te stellen.
Een vakman kan kandidaat-verbouwers praktisch advies geven over welke werken hij best eerst voorziet, en hoe hij deze op elkaar afstemt.

Bouwunie betreurt dan ook dat er nog steeds premies voorzien blijven voor de doe-het-zelver. Correcte en nauwkeurige plaatsing en afwerking is van belang en dat is absoluut niet gegarandeerd bij de doe-het-zelver. Dit staat dan ook in schril contrast met het feit dat voor meer en meer premies bijkomende certificaten worden gevraagd van de aannemer alvorens een premie kan worden aangevraagd. Dit is een zware bijkomende verplichting voor de aannemer waar Bouwunie niet echt gelukkig mee is.

Bouwunie stelt zich vragen bij de voorgestelde aanpak van wijkrenovaties via projectbegeleiders. Deze gaan per kwartaal een oproep lanceren voor wijkrenovatieprojecten (d.i. minstens 10 woningen uit de buurt). Kleinere bouwbedrijven gaan door de grotere omvang van de projecten nog moeilijk aan de bak geraken. Bouwunie vraagt dat diegene die de wijkrenovatie toegewezen krijgt ook daadwerkelijk de werken zelf gaat uitvoeren. Dit om de kwaliteit te waarborgen en de oneerlijke concurrentie te weren.

Kandidaat-verbouwers vinden een aannemer uit hun buurt op vinduwaannemer.be, net als een handige checklist om na te gaan waar u best rekening mee houdt bij de keuze van uw vakman.

Ook interessant