Energie

Energiefactuur: enkel energetische renovatie biedt duurzame oplossing

Energiefactuur: enkel energetische renovatie biedt duurzame oplossing
Naar aanleiding van het energieakkoord van de federale regering, onderlijnt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dat enkel energetische ingrepen op maat van de huishoudens en hun woningen de energiekosten structureel kunnen terugdringen. Nu is het cruciaal dat huishoudens tijd en ademruimte krijgen om zo’n energetische renovatie te kunnen doen. Een pakket aan tijdelijke maatregelen om de energiefactuur te milderen, kan aan gezinnen die budgettaire ademruimte bezorgen. Ten gronde en op langere termijn biedt een renovatie de beste garantie op lagere energiefacturen. Daarbij gaat het doorgaans om verschillenden ingrepen zoals isolatie, hoogrendementsbeglazing, duurzame verwarmings- en koelingssystemen, pv-panelen enz. De gemiddelde terugverdientijd van dat hele pakket is intussen drastisch verminderd als gevolg van de hoge energiekosten.

Kortere terugverdientijd

Nu de facturen voor gas, mazout en elektriciteit de pan uit swingen, willen heel wat huishoudens inzetten op isolatie en efficiënte hvac-technieken. Bovendien zijn de terugverdientijden van zulke investeringen fors verminderd als gevolg van de stijgende energiekosten. Uit VCB-analyse blijkt dat de renovatie ingrepen* zich vandaag veel sneller terugverdienen. Tot 1/3 van de terugverdientijd ten aanzien van de situatie 12 maanden geleden. Dankzij zo’n energetische renovatie voldoet je woning bovendien aan de energievereisten van de toekomst. Goed voor je portemonnee, je comfort en de klimaatuitdaging.

Zonder ondersteuningsmechanismen geen energetische renovatie voor helft van huishoudens

Maar de helft van de huishoudens hebben niet de middelen of ontleningscapaciteit voor zulke werken. Zij kunnen niet zonder de nodige ondersteuningsmechanismen. Dat blijkt uit een recente studie van prof. Dr. Johan Albrecht van de UGent. Hij heeft berekend hoeveel procent van de eigenaars financieel niet in staat is om hun woning aan te passen aan de minimale eisen van de Vlaamse wooncode, aan de vooropgestelde klimaateisen en bijkomend aan de noodzakelijke comforteisen.

De studie houdt rekening met de capaciteit om beroep te doen op vreemd vermogen (bijv. een renovatielening) enerzijds en om stapsgewijs op basis van eigen middelen te renoveren anderzijds. Daaruit blijkt dat iets meer dan de helft van de eigenaars financieel niet bij machte is om de financieringskost voor de aanpassing van de woning aan de klimaateisen te dragen, vooral niet als zij daarvoor enkel rekenen op eigen spaarmiddelen. Enkel huishoudens met een maandelijks inkomen van 3.000 euro en meer kunnen al de noodzakelijke renovatiekosten financieren. Een groot aandeel van de eigenaars die de renovaties niet kunnen betalen, komen zelfs meer dan 50.000 euro te kort.

* Pakket aan ingrepen bevat : plaatsen van een dakisolatie 22cm MW; buitenschrijnwerk Uf=1,5 Ug=1,0; plaatsen van condensatieketel ; isolatie van de buitenmuren langs de buitenzijde 140mmEPS; isolatie van de vloeren 80mmPU; plaatsen van een ventilatie systeem C+ vraagsturing hetzij plaatsen van een ventilatie systeem D warmterecuperatie; plaatsen van een Lucht Water warmtepomp hetzij plaatsen van een Bodem Water warmtepomp; plaatsen van een PV installatie 3kWp zuidgericht hetzij plaatsen van een PV installatie 4,5kWp zuidgericht.

Bron : De financiële barrière voor klimaat- en comfortrenovaties, een studie van prof. dr. Johan Albrecht van de UGent.