Eerste Brussels Architecture Prizes uitgereikt in Bozar

14 december 2021 Bron: Brussels Architecture Prize
Eerste Brussels Architecture Prizes uitgereikt in Bozar
1N4E, Tetra architecten, 1010 architecture urbanism, XDGA – Xaveer De Geyter Architects, OSK-AR Architecten en BC Architects vallen in de prijzen. Simone & Lucien Kroll winnen de lifetime achievement award.

“Brussel is kosmopolitisch, open en vol vertrouwen in haar toekomst. Dit moet worden vertaald in een architectuur die Brussel een smoel geeft. Om de ontwikkeling van onze kwaliteitsarchitectuur verder te stimuleren organiseert het Brussels Gewest in samenwerking met A+ de eerste Brusselse Architectuurprijs. Ik ben bijzonder verheugd over de nieuwe wind die onmiskenbaar door het Brusselse architectuurlandschap waait en over de kwaliteit van de genomineerde projecten. En ik ben daarnaast ook bijzonder verheugd dat we Lucien en Simone Kroll de Lifetime Achievement Award kunnen uitreiken voor hun prachtige carrière, “Pascal Smet, Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw.

Eerste Brussels Architecture Prizes uitgereikt in Bozar
STAM EUROPA - ACTE, 51N4

"De Brussels Architecture Prize, georganiseerd op initiatief van het brussels gewest en in co-productie met Urban, belicht een hedendaagse architectuurproductie, voorbij de focus op één of meerdere laureaten. De prijs is bijgevolg meer een middel dan een doel op zich. Een middel om een architectuurdebat verder aan te zwengelen zowel binnen de sector als naar een breed publiek toe. Een middel ook om dankzij dit debat nieuwe thema’s op de agenda te zetten, zo te wegen op het beleid en dit waar mogelijk bij te sturen. Een middel tenslotte om Brussel in de kijker te zetten als metropool waar zowel gevestigde waarden als jonge architecten voet aan de grond krijgen, als een laboratorium voor hedendaagse architectuur en stedenbouw en als inspirator voor een stedelijk beleid, ver buiten de regionale grenzen van het gewest," Lisa De Visscher, artistiek directeur A+ Architecture in Belgium

Eerste Brussels Architecture Prizes uitgereikt in Bozar
BOUWMATERIALENDOR - TETRA ARCHITECTEN

"Voor Urban vormt deze eerste editie van de Brusselse architectuurprijs de bekroning van een project dat al langer gepland en nagestreefd werd, met van bij het begin een duidelijke en ambitieuze doelstelling: in Brussel een architectuurprijs van hoge kwaliteit in het leven roepen, onder toezicht van een onafhankelijke jury en met internationale deskundigen.
Deze doelstelling beantwoordt in ruimere zin aan mijn wens om Urban te professionaliseren en er een expertisecentrum en een onmisbaar referentiepunt in onze beroepen van te maken.
Het was voor mij inderdaad van het grootste belang dat Urban de architectuur onder de loep nam, omdat wij door middel van architectuur onze bebouwde omgeving vormgeven - en wij de kwaliteit van het leven van de burgers beïnvloeden," Bety Waknine, algemeen directrice, Urban Brussels.

Eerste Brussels Architecture Prizes uitgereikt in Bozar
MOLENWEST SQUARE - 1010 ARCHITECTURE URBANISM

Een internationale jury selecteerde uit 175 inzendingen 31 projecten in vier categorieën: De kleine interventie, de grote ingreep, publieke ruimte en Extra Muros. De juryleden kozen ook een jong bureau, een aanstormend talent, voor de Promising Young Architect Award. Ondersteund door het wetenschappelijk comité van de prijs selecteerden ze ook een architectenbureau voor de oeuvreprijs, de Lifetime Achievement Award.

Eerste Brussels Architecture Prizes uitgereikt in Bozar
De Lifetime Achievement Award is voor SIMONE & LUCIEN KROLL


Eerste Brussels Architecture Prizes uitgereikt in Bozar
MELOPEE - XDGA – XAVEER DE GEYTER ARCHITECTS

Maquettes en films van de 31 genomineerde projecten waren twee maanden lang te bekijken in een tentoonstelling in SeeU in Elsene. In samenwerking met het CIVA organiseerden we vier debatten met de ontwerpers rond actuele thema’s in de architectuur, alsook een debat rond architectuurbeleid.

Tot slot kon ook het publiek zijn stem uitbrengen wat resulteerde in een publieksprijs voor de beste realisatie binnen de genomineerde projecten.

Eerste Brussels Architecture Prizes uitgereikt in Bozar
PORTA 1070 - OSK-AR ARCHITECTEN


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo