Duidelijkheid over rol van FSC in kader van de EU Houtverordening

29 januari 2014 Bron: FSC Belgium
Duidelijkheid over rol van FSC in kader van de EU Houtverordening
FSC certificering is strikt genomen geen alternatief voor een ‘Due Diligence Systeem’ (systeem van zorgvuldigheidseisen) wanneer een bedrijf FSC gecertificeerde houtproducten invoert in de EU. Maar de implementatie van een dergelijk systeem voor wat betreft FSC gecertificeerde producten is dankzij FSC certificering wel een pak eenvoudiger. Tot voor kort bleef het echter onduidelijk in welke mate de Europese Commissie en de nationale bevoegde autoriteiten vertrouwen zouden stellen in FSC certificering op zich, en of eventueel bijkomende risicobepaling – of –beheersing noodzakelijk zouden zijn.

Met de erkenning van NEPCon als ‘monitoring organisatie’ binnen het kader van de EU Houtverordening (EU Timber Regulation / EUTR) is de rol van het FSC systeem een pak duidelijker geworden. In de ‘Due Diligence Guidance’ die NEPCon heeft voorgedragen aan de Europese Commissie, als onderdeel van hun erkenningsdossier, wordt FSC certificering duidelijk erkend als een bewijs voor ‘laag risico’ op voorwaarde dat de geldigheid van het certificaat gecontroleerd wordt, en dat de herkomst (land/landen) en de houtsoort(en) gekend zijn. In dergelijke gevallen wordt er geen verdere risicobeoordeling of risicobeheersing nodig geacht.

Deze ‘indirecte’ erkenning van de waarde van FSC certificering blijft strikt genomen de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie, en het blijft mogelijk dat bevoegde autoriteiten in de lidstaten hier niet of onvolledig van op de hoogte zijn en/of hier automatisch mee instemmen. In samenwerking met NEPCon heeft FSC een document met bijkomende uitleg opgesteld, waar bedrijven die FSC gecertificeerde houtproducten invoeren in de EU naar kunnen verwijzen en/of zich op baseren.

Lees ook:

Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo