Verwarming & Sanitair

Douchen met regenwater bespaart een vijfde op je waterfactuur

Douchen met regenwater bespaart een vijfde op je waterfactuur
Huishoudens kunnen veel meer leidingwater besparen door regenwater te gebruiken voor de douche. Maar dat is enkel mogelijk na een aanpassing in de regelgeving. Nu kan je voor persoonlijke hygiëne enkel leidingwater benutten. Naar aanleiding van de Commissievergadering van vandaag in het Vlaams Parlement over wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid, beklemtoont de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) het belang van een aanpassing voor douchen om het gebruik van leidingwater in woningen drastisch te verminderen. De technologie is voorhanden om in een woning opgevangen regenwater te behandelen en de kwaliteit te waarborgen bij gebruik voor persoonlijke hygiëne. Bij huishoudens neemt douchen een vijfde in van het totale waterverbruik. Het gaat bijgevolg om een fikse besparing.

Toenemende droogte en een hoge bevolkingsdichtheid maken van water in Vlaanderen een kostbaar goed. Daarom is het van belang om zoveel mogelijk regenwater op te vangen en te gebruiken. Ook door de huishoudens die instaan voor 2/3 van het drinkwaterverbruik in Vlaanderen. Hierbij dienen we ook voorbij de klassieke toepassingen te kijken zoals het spoelen van toiletten, het wassen van kledij, het besproeien van de tuin, poetsen enz. Ook douchen kan met regenwater na behandeling. Bovendien gaat het om een potentiële drinkwaterbesparing van 46,8 miljoen m3/jaar. Maar dan dringt zich een aanpassing op in de regelgeving. Op Europees niveau wordt alvast ruimte gelaten voor zo’n uitzondering op de regel rond het gebruik van water voor persoonlijke hygiëne.

Hoeveel water gebruikt de Vlaming thuis?
Dit kan een gunstige impact hebben aangezien huishoudens voor hun waterverbruik nog steeds beroep doen op 87,2% leidingwater (i.e. 222,964 miljoen m³ in 2019). 11,2% is momenteel afkomstig van regenwater en 1,6% van grondwater. Terwijl uit het taartdiagram als bijlage van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) blijkt dat meer dan 80 liter regenwater kan ingezet worden van de totale 101 liter die elke Vlaming dagelijks verbruikt. Volgens de VCB kunnen op ‘drank en voedsel’ en ‘wastafel badkamer’ na, alle toepassingen beroep doen op regenwater. Wat douchen betreft, dringt zich nu een aanpassing op aan het decreet. Naast die decretale aanpassing, is het vervolgens nodig om in een uitvoeringsbesluit de nodige waterkwaliteit te verzekeren inclusief het voorzien van waterbehandeling en van de controle en opvolging ervan.

“Onlangs heeft VLARIO een nieuwe tool gelanceerd om je ideale regenwaterput te berekenen. Want een modaal dak van 100 m² maakt het al mogelijk om het gemiddelde gezin bijna het hele jaar door zelfvoorzienend te maken dankzij het gebruik van regenwater. Naast het gebruik van regenwater in je woning, kan je ook stappen zetten om je tuin, oprit en terras waterrobuust te maken en om de biodiversiteit op je perceel te verbeteren. Zowel de rekenmodule voor je regenwaterput als tips voor je hele perceel vind je terug via groenblauwpeil.be”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.Hoeveel water gebruikt de Vlaming thuis?

Ook interessant