Verbouwen

Doe beroep op een professional voor asbestverwijdering

Doe beroep op een professional voor asbestverwijdering
Vandaag heeft Vlaams minister Zuhal Demir een protocol ondertekend voor een versnelde asbestverwijdering en asbestinventarisatie in de zorgsector. Embuild Vlaanderen beklemtoont de grote uitdaging in Vlaanderen rond asbest in gebouwen en woningen. Daarbij is het van belang een gespecialiseerde aannemer onder de arm te nemen om asbestverwijdering veilig en omzichtig uit te voeren. Bij sloopwerken is het cruciaal om een inventaris van bouw- en sloopafval op te maken om verontreinigde stoffen en materialen te detecteren en selectief te verwijderen. Vanaf november 2022 heb je daarom ook voor elke bestaande woning een asbestattest met inventaris nodig. Dat is niet alleen cruciaal bij een renovatie, ook een must voor circulair bouwen met het oog op de recyclage en het hergebruik van materialen uit gesloopte gebouwen.

Dat nieuwe asbestattest heb je nodig om een woning gebouwd voor 2001 te verkopen. Dat is een goede zaak. Want in ruim 2,7 miljoen particuliere woningen is asbest aanwezig, goed voor 910.000 ton. Bovendien gaat het om meer dan 3.500 verschillende toepassingsvormen. Door de toenemende verwering nemen de gezondheidsrisico’s toe. Daarom is een attest met een gedetailleerde inventaris van de asbestrisico’s noodzakelijk. Die informatie is essentieel voor wie sloop- en/of renovatiewerken wil uitvoeren.

Embuild Vlaanderen roept op om de asbestverwijdering te laten uitvoeren door een professional. “Onze leden kennen de risico’s van asbestverwijdering. We organiseren continu praktische opleidingen en bijscholingen rond asbest, specifiek per doelgroep. Zo krijgen dakwerkers een andere opleiding dan loodgieters of schrijnwerkers. Ze leren asbest veilig te verwijderen, leren hun mondmaskers en beschermingskledij correct aan- en uit te trekken, leren het asbest veilig te verpakken enz.”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Uit recente cijfers blijkt dat maar liefst 90 % van de gesloopte gebouwen in Vlaanderen asbest bevat. Asbest uit het sloopafval halen is dus essentieel om een circulaire economie in de bouw mogelijk te maken en tot een hoogwaardig hergebruik van materialen te komen. Bij alle huizen en appartementsgebouwen van voor 2001 is de kans immers groot dat ze asbest bevatten. Rond sommige verwarmingsbuizen en onder vinylvloeren bijvoorbeeld zit vaak nog losgebonden asbest dat altijd gevaarlijk is. In daken, gevels, dakgoten en pijpleidingen uit asbestcement was het asbest initieel gebonden maar bijvoorbeeld dakbedekking verweert naarmate het ouder wordt en dat proces begint al na 20 jaar. Daardoor verdwijnt het hechtgebonden karakter van het asbestcement. Asbestvezels komen los te zitten waardoor ze vrijkomen in de lucht of zich verspreiden via het regenwater naar de grond, de regenwaterput of de riolering.

“De verwijdering van asbest is dan ook specialistenwerk. Doe beroep op professionals die gespecialiseerde opleidingen hebben genoten. Want de saneringskost na een onzorgvuldige verwijdering is vaak vele malen groter dan het asbest direct correct en veilig te verwijderen”, aldus Marc Dillen.

Ook interessant