Algemeen

Asbestattest in 2022: schakel professionals in voor het verwijderen van asbest

Asbestattest in 2022: schakel professionals in voor het verwijderen van asbest
Vanaf november 2022 heb je een asbestattest nodig om een woning gebouwd voor 2001 te verkopen. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is dat een goede zaak. Want in ruim 2,7 miljoen particuliere woningen is asbest aanwezig, goed voor 910.000 ton. Bovendien gaat het om meer dan 3.500 verschillende toepassingsvormen. Door de toenemende verwering nemen de gezondheidsrisico’s toe. Daarom is een attest met een gedetailleerde inventaris van de asbestrisico’s noodzakelijk. Zo zijn zowel de verkoper als de potentiële koper op voorhand toereikend geïnformeerd. Die informatie is essentieel voor wie sloop- en/of renovatiewerken wil uitvoeren. Schakel voor de verwijdering van asbest een professional in. Die krijgen opleidingen en beschikken over de nodige knowhow om dit omzichtig en veilig uit te voeren.

Het asbestattest biedt heel wat voordelen aan particulieren. Het gaat om de nodige waarschuwing voor wie zelf werken wil uitvoeren. Maar ook wie een aannemer wil inschakelen bij een renovatie of sloopwerken, is het best geïnformeerd over de mogelijke aanwezigheid van asbest. Zo is de aannemer op voorhand via de particuliere opdrachtgever op de hoogte over een asbestinventaris en is die zo beter gedocumenteerd om een offerte op te maken. De opdrachtgever wordt bijgevolg minder geconfronteerd met onverwachte kosten tijdens de werken. Hij loopt dan evenmin een aansprakelijkheidsrisico voor de verontreiniging die wordt verspreid in de omgeving door een onzorgvuldige uitvoering. Bovendien zijn er dan minder kosten. De verwerking van bouwafval dat door asbest is besmet, is veel duurder. De saneringskost na een onzorgvuldige verwijdering is vaak vele malen groter dan het asbest direct correct en veilig te verwijderen

Uit recente cijfers blijkt dat maar liefst 90 % van de gesloopte gebouwen in Vlaanderen asbest bevat. Asbest uit het sloopafval halen is dus essentieel om een circulaire economie in de bouw mogelijk te maken en tot een hoogwaardig hergebruik van materialen te komen. Bij alle huizen en appartementsgebouwen van voor 2001 is de kans immers groot dat ze asbest bevatten. Rond sommige verwarmingsbuizen en onder vinylvloeren bijvoorbeeld zit vaak nog losgebonden asbest dat altijd gevaarlijk is. In daken, gevels, dakgoten en pijpleidingen uit asbestcement was het asbest initieel gebonden maar bijvoorbeeld dakbedekking verweert naarmate het ouder wordt en dat proces begint al na 20 jaar. Daardoor verdwijnt het hechtgebonden karakter van het asbestcement. Asbestvezels komen los te zitten waardoor ze vrijkomen in de lucht of zich verspreiden via het regenwater naar de grond, de regenwaterput of de riolering.

De VCB roept op om de asbestverwijdering te laten uitvoeren door een professional. “Onze leden kennen de risico’s van asbestverwijdering. We organiseren continu praktische opleidingen en bijscholingen rond asbest, specifiek per doelgroep. Zo krijgen dakwerkers een andere opleiding dan loodgieters of schrijnwerkers. Ze leren asbest veilig te verwijderen, leren hun mondmaskers en beschermingskledij correct aan- en uit te trekken, leren het asbest veilig te verpakken enz.”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

Ook interessant


Build for Life