Asbest wordt nog altijd onveilig verwijderd, dat moet stoppen

  BE   9 december 2020 Bron: Bouwunie
Asbest wordt nog altijd onveilig verwijderd, dat moet stoppen
Uit een reportage van de VRT blijkt dat er nog steeds bouwbedrijven zijn die asbest op een onveilige manier verwijderen. “Onverantwoord”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. “Deze cowboys brengen de gezondheid van hun eigen werknemers, die van hun onderaannemers en die van de omwonenden in gevaar. Het verwijderen van asbest, zowel in vaste als losgebonden vorm, moet altijd met de nodige zorg en volgens de juiste handelingen gebeuren door opgeleide werknemers. Het zou de overheid dan ook sieren om een consequente houding aan te nemen en te stoppen met het promoten van zelfafbraak door particulieren.”

Om asbesthoudend materiaal te verwijderen, moet de aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen. De aard van het asbest, hecht- of losgebonden, speelt hierbij een belangrijke rol. Asbest in losgebonden vorm zoals gespoten asbest, asbesthoudende isolatielagen rond leidingen of asbestkarton is de meest gevaarlijke en mag enkel verwijderd worden door firma's die over een specifieke erkenning beschikken.
Bij asbest in hechtgebonden vorm zitten de asbestvezels vast in de structuur van de materialen zoals bij asbestcement in golfplaten, dak- en gevelleien, afvoerbuizen of isolatieplaten. Om deze vaste asbest te verwijderen heeft het bouwbedrijf geen specifieke erkenning nodig, maar is men wel verplicht de werknemers met regelmaat extern op te leiden.

Jean-Pierre Waeytens: “We betreuren dat er nog altijd bouwfirma’s zijn die de wetgeving met de voeten treden. Dat is spelen met de gezondheid van mensen. Wie met een erkende asbestverwijderaar in zee gaat, moet absoluut kunnen rekenen op een correcte en veilige manier van werken. Bouwbedrijven die onverantwoordelijk gedrag vertonen, moeten streng beboet worden. Niet zelden gaat het hier om bedrijven die beroep doen op buitenlandse onderaannemers die de regelgeving niet te nauw nemen.”

Bouwunie vraag de Vlaamse overheid wel om consequent te zijn in het veilig omgaan met asbest. “De bouwsector levert inspanningen om mensen op te leiden om op een veilige manier asbest in vaste vorm te verwijderen, maar tegelijkertijd stimuleert de overheid particulieren om het gewoon zelf te doen. Een particulier zonder enige ervaring met het verwijderen van asbest krijgt een mondmasker ter beschikking en kan zelf aan de slag. Het asbestafval wordt vervolgens aan de voordeur opgehaald. Dit is net zoals de cowboypraktijken evenzeer onverantwoord ten opzichte van de eigen gezondheid én die van de omgeving. We vragen de Vlaamse overheid om te stoppen met het promoten van het particulier verwijderen van asbest. Laat dit gebeuren door gespecialiseerde aannemers en zorg voor voldoende handhaving om de rotte appels eruit te krijgen,” aldus Jean-Pierre Waeytens.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo