Duurzaam Bouwen

Dankzij duurzame gebouwen is Vlaanderen goed op weg om klimaatdoelen te halen

Dankzij duurzame gebouwen is Vlaanderen goed op weg om klimaatdoelen te halen
Vlaanderen zit halfweg de klimaatdoelen voor 2030. Daarbij heeft de Vlaamse overheid aangegeven dat twee derde van die inspanning het gevolg is van de duurzaamheidswinsten in gebouwen. Bovendien blijkt er sinds 2020 sprake van een versnelling.

Volgens Embuild Vlaanderen ligt de opmars aan de basis van isolatie van de bouwschil, de installatie van hernieuwbare energietoepassingen zoals pv-panelen, en fossielvrije verwarming en koeling in plaats van gas en stookolie. De bouwfederatie onderlijnt dat de komende jaren klimaatwinsten nog aanzienlijk zullen toenemen dankzij de ingevoerde renovatieplicht bij aankoop van een energieverslindend gebouw of woning, de vereiste van hernieuwbare energietoepassingen bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties, en de uitfasering van fossiele brandstoffen vanaf volgend jaar.

Hoewel vanaf 2025 elke nieuwbouw in Vlaanderen fossielvrij dient te zijn, wachten heel wat huishoudens niet af. Uit een eerdere enquête van Embuild Vlaanderen bij bouwprofessionals bleek dat 60% bijna altijd warmtepompen (zoals de populaire lucht-water warmtepomp) toepast bij grondgebonden nieuwbouw. Ook zei de helft van de aannemers al wachtbuizen of kabelgoten te voorzien voor laadpunten voor elektrisch vervoer. Huishoudens met bouwplannen wachten over het algemeen dus niet af en kiezen steeds vaker voor fossielvrije installaties zoals warmtepompen.

Tijdens de recente energiecrisis zagen we een fikse stijging in o.a. isolatiewerken en de vraag naar pv-panelen. Volgens Embuild Vlaanderen zal de vraag zich doorzetten als gevolg van de huidige renovatieplicht en de energievereisten bij nieuwbouw en ingrijpende verbouwingen. Energetische ingrepen zijn niet alleen goed voor je portefeuille, maar zijn op termijn ook gunstig voor de waarde van je woning. Zo blijkt uit de recente ERA-barometer dat het prijsverschil enkel toeneemt tussen energieverslindende en energiezuinige woningen. Energie-efficiëntie wordt beloond op de woningmarkt.

"Bij nieuwbouw of een renovatie gaan energievereisten gepaard met meer investeringen. Maar de terugverdieneffecten nadien zijn aanzienlijk. Niet alleen draag je bij tot de klimaatwinsten, ook maak je je woning waardevast en krijg je een duidelijk perspectief op een hogere waarde. Daarom raadt Embuild Vlaanderen ook verbouwers aan te voorzien in een Masterplan dat mikt op label A", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Ook interessant