Vastgoed

Goedkopere energieverslindende woningen spelen in de kaart van renovatieverplichting

Goedkopere energieverslindende woningen spelen in de kaart van renovatieverplichting
Uit de recente ERA-barometer blijkt dat het prijsverschil tussen een energieverslindende en -zuinige woning enkel is toegenomen. In 2022 berekende de Nationale Bank nog dat de waarde van een huis met EPC label A 18% hoger lag dan een huis met EPC label D, 22% hoger was dan een huis met label E en 24% hoger dan een huis met label F. Nu meldt ERA dat de huizen met label A of B in prijs blijven stijgen, terwijl de huizen met label E of F bijna met 4% in prijs zijn afgenomen. “Niet alleen geeft dit aan dat de woningmarkt zich stilaan afstemt op de renovatieverplichting, ook kan je dankzij de nodige energetische ingrepen de waarde van je woning aanzienlijk opkrikken. De recente energiecrisis en het belang van een lage energiefactuur dragen bij tot het belang van een grondige renovatie”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Energiezuinigheid bepaalt steeds meer de woningmarkt

ERA heeft gemeld dat het afgelopen jaar de prijs van huizen met label E of F met 3,7% is afgenomen. Huizen met label A of B stegen nog met 1,5%. De verplichting om, na overdracht, minstens te renoveren tot label D blijkt intussen medebepalend te zijn voor de woningprijs. De energieprestatie van een woning weegt steeds meer door. Gezien het verouderde woningpatrimonium in Vlaanderen is een groot deel van de markt hieraan onderhevig. Zo haalde in 2023 één derde van de ingediende energieprestatiecertificaten (EPC) het label D niet.

Intussen renoveren eigenaars steeds beter dan hetgeen wettelijk verplicht is. In 2020 haalde slechts 1,2% van de aangevraagde EPC-labels bij Veka voor huizen het label A. In 2023 is dit 3,3%. Maar de weg is nog lang, aangezien volgens het Vlaams energie- en klimaatplan alle huizen tegen 2050 label A moeten behalen.

“Embuild Vlaanderen verwacht dat huishoudens steeds meer en steeds beter zullen renoveren. Ook bij nieuwbouw zagen we de afgelopen jaren dat huishoudens beter deden dan het vereiste E-peil. Zij kenden immers het verstrengingspad voor nieuwbouw en zij willen een woning die future-proof is. Dezelfde evolutie valt nu te verwachten voor de steeds strengere renovatieverplichting”, aldus Marc Dillen.


Energierenovatie verdien je terug

Onderstaande tabel geeft een prijsinschatting van de mediane woning naargelang de verschillen tussen de energielabels volgens de Nationale Bank. Uit een berekening van Embuild Vlaanderen blijkt dat een goed geïsoleerd dak vaak de eerste stap is om te voldoen aan de renovatieverplichting. Wie renoveert en voldoet aan de renovatieverplichting bespaart niet alleen op zijn energiefactuur, maar krikt ook de waarde van de woning op.

Inschatting HuizenprijsVerschil in %
A€354,000+18%
B€339,000+13%
C€318,000+6%
D€300,000 (mediaan Q3 2022)0%
E€288,462-4%
F (EPC 550)€283,019-6%
EPC 650€277,778-8%
EPC 850€270,270-11%
EPC ≥1050€265,487-13%

De dalende prijzen voor energieverslindende woningen zijn een goede zaak voor kandidaat-kopers. Zij dienen immers na aankoop nog voldoende middelen te voorzien voor de renovatieverplichting. Om onaangename verrassingen te vermijden, raadplegen potentiële kopers best een expert om een goede inschatting te maken van de renovatiekosten. Ook het Energieprestatiecertificaat (EPC) biedt waardevolle informatie en aanbevelingen.

Aantal renovatievergunningen blijft constant na jaren van sterke stijgingen

In 2018 werden er bijna 27.000 vergunningen voor renovatie aangevraagd. Vervolgens steeg dit sterk om een piek te bereiken in 2021 met ongeveer 39.000 vergunningen. De laatste twee jaar ligt het aantal vergunningen wat lager. In 2023 werden er iets meer dan 38.000 vergunningen aangevraagd. De komende jaren verwachten we nog een verdere stijging. Niet alleen vanwege het verstrengingspad van de renovatieverplichting (zie figuur onderaan), maar ook door de steeds grotere aandacht voor klimaat en besparingen op je energiefactuur.

Goedkopere energieverslindende woningen spelen in de kaart van renovatieverplichting

Goedkopere energieverslindende woningen spelen in de kaart van renovatieverplichting