Cementindustrie verheugt zich over het huidige elan van de bouwsector

  BE   30 mei 2018 Bron: Febelcem
Cementindustrie verheugt zich over het huidige elan van de bouwsector
Febelcem, de Federatie van de Belgische cementnijverheid, heeft op 29 mei jl. haar Algemene Vergadering gehouden. Bij die gelegenheid heeft zij de balans opgemaakt van een economische sector – die van de bouw – die de laatste maanden blijk geeft van een verheugend dynamisme.

Een globaal gunstige tendens

De bouwsector kent in 2018 veeleer een groeifase en we zien hiervoor meerdere redenen. Eén reden is dat de rente voor hypothecair krediet aantrekkelijk blijft. Particulieren kunnen hun woning of appartement tegen goede voorwaarden verwerven. Maar ook de Staat investeert (opnieuw), en dit op alle niveaus. In infrastructuurwerken bijvoorbeeld. Zo heeft het Waalse Gewest belangrijke budgetten vrijgemaakt voor de renovatie van zijn wegennet. Het Infrastructuurplan 2016-2019, gedragen door minister Di Antonio, is ambitieus en beschikt over ongeziene budgettaire middelen: 640 miljoen euro voor meer dan 300 dossiers! Daarnaast staan er gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, traditioneel het signaal op gemeentelijk vlak voor investeringen in werkzaamheden van alle slag.

Maar daar stopt het niet. Ook het niet-residentiële segment lokt vandaag nieuwe investeringen. Kantoren, openbare gebouwen, winkels, … profiteren momenteel van een structurele vraag van eigenaars om de energieprestaties en de veiligheid van al die gebouwen te versterken.

Bemoedigende perspectieven voor de cementindustrie

Conform de nieuwste “compliance”-regels van de Europese concurrentieautoriteiten en bovendien conform de regels die de cementindustrie zichzelf op Europees niveau heeft opgelegd, heeft de cementindustrie beslist om de cijfers over het cementverbruik op het Belgische grondgebied met een vertraging van een jaar te publiceren. Dit betekent dat de sector dit jaar, in zijn jaarverslag 2017, de cijfers van 2016 publiceert.

In 2016 werd in België 6.211.000 ton grijs cement verbruikt, terwijl het in 2015 nog om 6.403.460 ton ging. Dat is een terugval met 3%. De ramingen van de Confederatie Bouw en van Euroconstruct haalden een stijging met 1,3% aan. Dit bleek helaas niet juist te zijn. De activiteit van het jaar 2016 blijft niettemin positief voor onze leden vermits de import is afgenomen. Volgens de schattingen van de Confederatie Bouw zou, voor 2017, het verbruik van grijs cement in België met 2,2% toenemen tot ongeveer 6.360.000 ton.

Voor 2018 en 2019 verwacht de Confederatie Bouw een groei van het verbruik met ongeveer 2% per jaar. Indien deze groei zich bevestigt, laat dit toe om de komende jaren positief tegemoet te zien.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo