CIB betreurt nieuwe negatieve berichtgeving over immosector

  BE   14 april 2017 Bron: CIB Vlaanderen Verstuur
CIB betreurt nieuwe negatieve berichtgeving over immosector
Nog niet zo lang geleden haalde minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) uit naar de immosector naar aanleiding van een nationaal onderzoek door de Economische Inspectie. CIB Vlaanderen, met meer dan 2.400 leden de grootste beroepsvereniging van vastgoedmakelaars en syndici in ons land, was hier niet over te spreken en vroeg een onmiddellijk overleg met de minister. Ondanks dit constructieve overleg moet onze beroepsorganisatie vaststellen dat minister Peeters zich vandaag opnieuw zeer negatief uitlaat in de pers.

‘Peeters legt immosector aan de ketting na negatief rapport’. Dit schrijft Het Nieuwsblad vandaag. Ook Gazet van Antwerpen pakt uit met de titel ‘Vastgoedmakelaars aan de ketting’. Voor CIB Vlaanderen en de volledige vastgoedsector zeer teleurstellend, niet in het minst omdat onze beroepsorganisatie onlangs nog een constructief overleg had met de minister. Daarbij gaven we aan meer dan bereid te zijn om te praten over maatregelen die de consument meer duidelijkheid en rechtszekerheid bezorgen. Net daarom is het onbegrijpelijk dat een positief overleg nog geen maand later wordt gevolgd door opnieuw een zeer negatieve beeldvorming in de pers.

Een beeldvorming overigens die onrecht aandoet aan de vele vastgoedmakelaars die correct en volledig in overeenstemming met de regelgeving werken. En die goede cijfers inzake klantentevredenheid kunnen voorleggen. Op basis van de berichtgeving van minister Peeters zou je niet zeggen dat 85% van de klanten die bij de verkoop een vastgoedkantoor inschakelden, dit kantoor zou aanraden bij andere verkopers. En dat in klantenbeoordelingen vastgoedmakelaars gemiddeld 7,6 op 10 scoren.

De zes pistes van minister Peeters

Concreet stelt minister Peeters zes pistes voor die de huidige modelcontracten een pak consumentvriendelijker moeten maken. Het is echter opvallend dat een aantal pistes reeds in voege zijn en goed worden nageleefd door de sector. Bij andere maatregelen moeten vanuit praktisch oogpunt vragen worden gesteld, die we hoopten tijdens verder overleg te kunnen bespreken.

1.    Voorschot voortaan verplicht te storten op ‘derdenrekening’
Dit is nu reeds verplicht opgelegd door de bij KB vastgestelde plichtenleer. Dit wordt bovendien streng gecontroleerd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

2.    Checklist om de opdracht van de makelaar strikt te omschrijven
De opdracht van de makelaar staat vandaag duidelijk in de bemiddelingsovereenkomst omschreven. We stellen vast dat volgens het onderzoek van de Economische Inspectie 80% van de vastgoedmakelaars de opdracht duidelijk omlijnt. Voor 4/5de van de vastgoedmakelaars stelt zich dus geen probleem. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de andere 20% zich in regel moet stellen.
De omschrijving van de opdracht is vandaag gereglementeerd vanuit het KB Bemiddelingsopdrachten en het Wetboek Economisch Recht (WER). De vastgoedmakelaar moet reeds minutieus detailleren wat hij zal ondernemen en hoever de opdracht strekt. Dit resulteert in contracten van minstens 10 pagina’s tot zelfs 20 pagina’s. Hoe sterk is de consument gediend met een bijkomende paginalange gedetailleerde checklist?

3.    Duidelijkheid rond de vereiste attesten, de prijs en wie ze aanvraagt
In de bemiddelingsovereenkomst moet inderdaad duidelijk voorzien zijn of de vastgoedmakelaar het verkoopdossier moet vervolledigen of niet, en hoe de kostprijs wordt verrekend. In de modelcontracten die CIB Vlaanderen ter beschikking stelt, zijn hieromtrent duidelijke specifieke passages voorzien.

4.    Evenwichtige vergoeding wanneer het contract wordt opgezegd
Deze vergoeding wordt vandaag bepaald door het KB Bemiddelingsopdrachten. Volgens CIB Vlaanderen is die vergoeding evenwichtig. Het kan niet dat de vastgoedmakelaar heel wat werk en inspanningen verricht, waarna vervolgens de verkoper opzegt en zelf de verkoop afrondt aan een fractie van het normaal verschuldigde ereloon.

5.    Concrete lijst van ‘fouten’ die aanleiding geven tot schadevergoeding
In geschillen rond fouten wordt meestal teruggevallen op de deontologie waaraan alle vastgoedmakelaars onderworpen zijn of op de bepalingen van het KB Bemiddelingsopdrachten of het WER. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de integrale tekst van deze regelgeving opgenomen wordt in de bemiddelingsopdrachten?

6.    Verplichte (maandelijkse) rapportering over mogelijke kopers
Ook dit wordt geregeld door het KB Bemiddelingsopdrachten, waarin minstens een maandelijkse rapportering wordt verplicht. We stellen in de praktijk vast dat deze rapporteringsplicht door de overgrote meerderheid van de vastgoedmakelaars wordt nageleefd.

Belang van de consument staat voorop

CIB Vlaanderen betreurt dat de vastgoedsector opnieuw op een negatieve manier in de media komt, nog geen maand na een eerste constructief overleg. Heel wat maatregelen die de minister voorstelt, zijn reeds in voege en worden nageleefd door de sector. We staan zeker open voor herziening of verfijning van deze maatregelen. Want het imago van de sector en de goede relatie met de consument zijn bijzonder belangrijk.

Maar ook de werkbaarheid van het beroep is een prioriteit, niet alleen voor de vastgoedmakelaars zelf maar minstens evenzeer voor de eigenaars die voor verkoop beroep doen op een vastgoedmakelaar. Zij willen immers liefst zo snel mogelijk een goede koper aan de juiste prijs. Het kan toch niet de bedoeling zijn om het de vastgoedmakelaar extra moeilijk te maken om zijn opdracht uit te voeren? Dit is allerminst in het belang van de consument. En het consumentenbelang, daar draait het toch om?

Lees ook:

Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Hypotheek.be
  • Loxone
  • bouwinfo