Architectuur

Brussels Gewest verleent bouwvergunning voor de make-over van de Adolphe Maxlaan

Brussels Gewest verleent bouwvergunning voor de make-over van de Adolphe Maxlaan
Er beweegt heel wat in de vijfhoek, het centrum van onze hoofdstad. De creatie van de voetgangerszone tussen het Fontainasplein en het De Brouckèreplein vormde jaren het onderwerp van publiek debat. Nu dit deel van de centrale lanen volledig klaar is, maken duizenden Brusselaars en bezoekers er dagelijks gebruik van en wint de voetgangerszone aan populariteit, dat toont een recente studie van de VUB aan. Het project was een katalysator voor heel wat andere renovatieprojecten van publieke ruimte tot bouwprojecten in het centrum.

Het Brussels Gewest verleent nu een bouwvergunning aan Stad Brussel voor de volledige heraanleg van de Adolphe Maxlaan, die het De Brouchèreplein verbindt met het Rogierplein, en de omliggende straten. De inkleding van de voetgangerszone wordt doorgetrokken in het ontwerp.

“De aanleg van de voetgangerszone was een mijlpaal in de transformatie van Brussel naar een stad voor mensen. Die positieve dynamiek mogen we nu niet meer laten stilvallen. De Stad Brussel en het Brussels Gewest werken uitstekend samen rond heel wat renovatieprojecten van publieke ruimte en gebouwen in het centrum. De nieuwe Adolphe Maxlaan is hier een uitstekend voorbeeld van. De nieuwe laan zal de voetgangerszone visueel verbinden met de Noordwijk, een andere strategische zone die we volledig aan het opwaarderen zijn,” zegt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.


“Nu de vergunning er is, kan de vernieuwing van de Adolphe Maxlaan binnenkort van start gaan. Na de werken kan je er gezellig flaneren op nieuwe, doorlopende ruimtes van het Fontainasplein tot de Adolphe Maxlaan. En we zetten ook de renovatie van het stadscentrum verder met heel wat andere projecten,” voegt Brussels burgemeester Philippe Close eraan toe.


De make-over van de Adolphe Maxlaan is een belangrijke volgende stap in vernieuwing van Brussels stadscentrum. De stedenbouwkundige diensten van de Stad Brussel en het Brussels Gewest werken nauw samen aan renovatieprojecten van de publieke ruimte en bebouwde omgeving.

De heraanleg van de centrale lanen waren hiervoor zonder twijfel een belangrijke katalysator. Sinds deze radicale knip werden verschillende andere renovatieprojecten van straten en pleinen opgestart, zoals de aanleg van afgescheiden fietspaden langs de kleine ring, de heraanleg van de Kolenmarkt en het Olivetenhof, de heraanleg van de Sint-Katelijnestraat en omgeving rond het nieuwe Brucity-gebouw, en de heraanleg van de Stalingradlaan, eens de werken aan Metro 3 daar zijn afgerond. Ook tal van gebouwen werden of worden grondig gerenoveerd. Denk maar aan het iconische Beursgebouw, de Multitower op het De Brouckèreplein en Theatre Varieté. Deze laatste bevindt zich in de Mechelsestraat. Één van de kleine straten in de zone die samen met de Adolphe Maxlaan van gevel tot gevel zal worden heraangelegd. Naast de Mechelsestraat gaat het om de Bruidsstraat, de Finisterraestraat, Nieuwbrug en de Sint-Pietersstraat.

Ans Persoons (one.brussel-vooruit), Schepen bevoegd voor Stedenbouw en Openbare ruimte:
“De Adolphe Maxlaan is absoluut aan vernieuwing toe. Niet alleen de overmatige ruimte die de huidige aanleg toekend aan auto’s komt verouderd over, ook de bomen in bakken dateren van een andere eeuw. Toen waren bomen een decoratief element, vandaag zijn ze een essentieel onderdeel van elke heraanleg in de strijd tegen klimaatopwarming. Door de ruimte voor het gemotoriseerd verkeer in te perken, werd het mogelijk om een kwalitatief landschappelijk project te ontwikkelen. We voorzien een grote variatie aan groenvormen: hoogstammige en meerstammige bomen, vaste planten, siergrassen en bloembollen. Elk seizoen zal de laan er anders uit zien. We hopen dat het project een nieuwe impuls aan de lokale handel zal geven en dat de Brusselaar deze prestigieuze straat en haar opmerkelijk patrimonium herontdekt.


De Adolphe Maxlaan zoals we ze nu kennen dateert van 1976. De straat werd aangelegd met veel plaats voor doorgaand verkeer en parkeerplaatsen, voetgangers werden op smalle trottoirs teruggedrongen.
Met deze heraanleg zal de Adolphe Maxlaan haar oude glorie terugvinden. De laan zal van gevel tot gevel op één niveau worden aangelegd. De stijl van het straatmeubilair van de voetgangerszone, zoals straatverlichting en fietsnietjes, zal worden doorgetrokken. De plaats voor de wagen wordt teruggedrongen, er komen veel nieuwe bomen en brede voetpaden in blauwe hardsteen. De laan zal zo een belangrijke schakel worden in de zachte connectie tussen het noorden en het zuiden van de stad.

Ook interessant