Algemeen

Bouwunie tevreden met iets eerlijkere Europese arbeidsmarkt

Gedetacheerde werknemers moeten evenveel loon en premies krijgen als hun niet-gedetacheerde, lokale collega’s. En een detachering mag maximaal 12 maanden duren, eventueel verlengbaar met zes maanden. Daarover bereikten de onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement een akkoord. Dit kwam er onder impuls van Europees commissaris voor Sociale Zaken Marianne Thyssen.

Bouwunie is tevreden. De concurrentie van en met goedkopere buitenlanders ontwricht de Vlaamse bouwsector. De jongste jaren gingen hierdoor duizenden jobs verloren. Om precies te zijn, meer dan 18.000 bouwarbeidersjobs in de periode 2012-2017, terwijl in dezelfde periode het aantal gedetacheerden in de bouw meer dan verdubbelde tot bijna 48.000. Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek is eerlijk en rechtvaardig. En voor Bouwunie het minimum minimorum.

Want ook met een gelijke beloning blijven gedetacheerde werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen goedkoper omdat ze daar lagere sociale zekerheidsbijdragen betalen. Bouwunie stelde daarom al eerder voor om ook de Europese inningsregels van de sociale zekerheidsbijdragen aan te passen. Als het gastland de sociale zekerheidsbijdragen van de gedetacheerde werknemers zou innen en verrekenen met het land van herkomst, dan zou ook dit verschil verdwijnen.

De detacheringstermijn zou voor Bouwunie nog korter mogen zijn dan 12 maanden. In het Belgische Plan voor Eerlijke Concurrentie van de bouwsector, ondertekend door de betrokken ministers, is specifiek voor de bouwsector een detacheringstermijn van 6 maanden overeengekomen die na controle van de voorwaarden hernieuwbaar is. De gemiddelde detacheringstermijn bedraagt trouwens vier maanden. Bouwunie rekent erop dat de regering dit engagement nakomt.

Ook interessant


Build for Life