Algemeen

Bouwsector roept op het stikstofdecreet te ondersteunen

Bouwsector roept op het stikstofdecreet te ondersteunen
Volgens Embuild Vlaanderen rest er nu één optie en dat is doorzetten met het stikstofdecreet dat op tafel ligt. Een structurele oplossing kan niet langer uitblijven. Zonder decretale basis kunnen zelfs kleinere woningprojecten in het gedrang komen. Dat is onhoudbaar en zonder decreet wenkt jarenlange stilstand. Het huidig decreet is het resultaat van een lang proces in de besluitvorming en van wetenschappelijke onderbouwing. Nu dient de knoop te worden doorgehakt. De bouwfederatie roept alle politieke partijen en actoren op om het decreet te ondersteunen en de onzekerheid bij gezinnen en ondernemers eindelijk een halt toe te roepen.

“Eind vorig jaar werd de omgevingsvergunning vernietigd van een project voor een zevental woningen in een woonwijk in Lier. Dat toont de urgentie aan van een stikstofkader met decretale basis. Vandaag zijn afgeleverde vergunningen hoogst onzeker. De facto dreigt een bouwstop. Met alle gevolgen van dien voor de woonbehoeften en de welvaart in Vlaanderen”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.


Zonder stikstofdecreet is bijna elke vergunning voor een woningproject vatbaar voor vernietiging. Terwijl energie-efficiënte woonprojecten en bij uitbreiding de hele bouwsector rechtszekerheid nodig hebben. Dat is cruciaal om bouwplannen, nieuwe investeringen en jobs te vrijwaren. Bovendien heeft Vlaanderen op tal van domeinen bouwprojecten nodig om transities zoals de klimaatuitdaging, fossielvrije shift en verdichting te realiseren. Met de nodige rechtszekerheid, kan de bouw al die transities helpen versnellen.

Build for Life