Bouwers en verbouwers in de kou door afschaffing woonbonus

  BE   2 oktober 2019 Bron: Bouwunie
Bouwers en verbouwers in de kou door afschaffing woonbonus
Na een eerste, snelle lezing van het regeerakkoord voor de Vlaamse regering 2019-2024 wil Bouwunie kort reageren op de maatregelen die een impact zullen hebben op de bouwsector. De meest ingrijpende maatregel is de afschaffing van de woonbonus. De nieuwe Vlaamse regering mag dan nog haar best doen om de zogenaamde compensaties in de verf te zetten. Het gaat hier eigenlijk om een besparingsoperatie en een belastingverhoging voor vooral jonge mensen die een woning willen bouwen, kopen en/of renoveren.

De lagere registratierechten voor kopers (van 7% naar 6%, en van 6% naar 5% voor wie ingrijpend energetisch renoveert) en de lagere onroerende voorheffing gedurende vijf jaar voor wie zijn woning renoveert, zijn ruimschoots onvoldoende om het verdwijnen van de woonbonus te compenseren. Kandidaat-bouwers staan met lege handen. Zij krijgen geen enkele compensatie. Daarvoor rekent Bouwunie op de nieuwe federale regering. Een btw-verlaging voor nieuwbouw, van 21% naar 6% (al dan niet gekoppeld aan een voorafgaande afbraak), is nu meer dan ooit aan de orde.

Bouwunie vindt in het Vlaams regeerakkoord ook positieve zaken terug

  • Het verhogen van de werkzaamheidsgraad en het inzetten van extra middelen voor bijscholing, omscholing, opleiding en begeleiding van werklozen is goed nieuws. De bouw heeft nood aan geschoolde vaklui!
  • De nieuwe Vlaamse regering wil een investeringsregering zijn. Bouwunie is alvast tevreden dat er plannen zijn om te investeren in scholen en schoolgebouwen, sociale woningen, fietspaden, een beter openbaar vervoer en wegen.
  • Positief is zeker ook dat de Vlaamse regering werk wil maken van minder administratieve lasten, minder regeldruk, meer vereenvoudiging, digitalisering en snellere procedures. Bouwunie kijkt wel uit naar de concrete uitwerking van deze ambitieuze maar noodzakelijke plannen. De regel “als we een administratieve last invoeren, schaffen we een andere last af” vraagt Bouwunie al lang! Hopelijk maakt de regering nu eindelijk werk van deze weerkerende belofte. Wat de digitalisering betreft: daar is het belangrijk dat iedereen “mee” is (bedrijven, ook zelfstandigen en kmo’s, overheden, …) en dat een “menselijk” aanspreekpunt is aangeduid dat helpt bij problemen of vragen.
  • Vlaanderen gaat Europa aansporen om sociale dumping te bestrijden. Dat kan Bouwunie alleen maar toejuichen.
  • Tot slot is Bouwunie tevreden dat er nu eindelijk sprake is van een bouwshift voor de vrijwaring van de open ruimte en de verdichting van de kernen.


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo