Nieuwbouw

Bouwbedrijven niet gerustgesteld door akkoord federale regering

Bouwbedrijven niet gerustgesteld door akkoord federale regering
Bouwunie reageert op basis van een eerste lezing met gemengde gevoelens op akkoord van de federale regering. De tijdelijke kwijtschelding van de eerste twee kwartalen van volgend jaar van een deel van de sociale bijdragen is op zich natuurlijk positief, omdat dit de kost van de loonindexatie enigszins tempert. "Maar het gedeeltelijke uitstel van de twee laatste kwartalen van 2023 van de werkgeversbijdragen is slechts een rad voor de ogen draaien. Want in 2024 moeten de bedrijven de uitgestelde bijdragen toch volledig terugbetalen. Op die manier leggen we de basis van een hogere inflatie in 2024”, aldus Bouwunie.

De organisatie is daarnaast tevreden dat het systeem van flexi-jobs niet wordt uitgebreid naar de bouw. De bouw is ook geen vragende partij, omdat flexi-jobs niet op maat zijn van de sector. Wel betreurt Bouwunie dat er geen maatregelen komen om wel extra volk naar de bouw te lokken, zoals een lastenverlaging voor bijkomende aanwervingen of op de twee laatste uren van een voltijdse tewerkstelling, hetgeen Bouwunie al een tijdlang suggereert.

Bouwunie leest daarnaast weinig over bijkomende maatregelen om de hoge energiefactuur van de kmo-bedrijven te verlichten. Ook staat in het akkoord niets over de verlenging van het verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw. "Een serieus gemiste kans, want die zekerheid is nodig voor zowel klanten als aannemers".