Nieuwbouw

Bouw vreest voor donkere herfst en gitzwart 2021

Bouw vreest voor donkere herfst en gitzwart 2021
Bij 7 op de 10 bouwbedrijven is het zakencijfer momenteel negatief, zo blijkt uit een enquête van de Confederatie Bouw waaraan 553 bouwondernemingen hebben deelgenomen. De helft van de aannemers (49%) verwacht tegen het einde van het jaar veel minder activiteit. “Nu worden de orderboeken die voor de crisis goed gevuld waren afgewerkt, maar nieuwe opdrachten komen er amper bij”, weet Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. “Zonder ondersteunend beleid verzeilt onze sector vanaf het najaar in een diepe crisis.”

Bij 46% van de bouwbedrijven zijn de orderboeken momenteel al minder dan 3 maanden gevuld, zo blijkt uit onderzoek van de Confederatie Bouw waaraan 553 bouwfirma’s deelnamen. Bovendien verwacht de helft dat de activiteit de komende maanden ook veel minder zal zijn dan normaal. Daarnaast is bij 69% van de aannemers het zakencijfer momenteel negatief. De belangrijkste hinderpalen hiervoor zijn de nog steeds geldende sociale afstand op werven (39%), het gebrek aan vraag vanuit de markt (35%) en de beschikbaarheid van leveranciers (19%).

Ook op middellange termijn verwacht de sector weinig goeds. 4 op de 10 aannemers denken dat 2021 even slecht zal zijn als 2020, 3 op de 10 gaan uit van een nog slechter jaar, terwijl 6% vreest voor een ronduit rampzalig 2021. Het is dan op zich weinig verrassend dat 3,1% van de bouwondernemingen voor een faillissement vreest de komende maanden. 21,7% van de bouwbedrijven denkt bovendien personeel te moeten afdanken tegen eind dit jaar.

Robert de Mûelenaere: “Het vertrouwen van onze sector is op een aantal maanden tijd compleet afgebrokkeld. Dat er geen federaal relancebeleid voor de bouw is uitgewerkt, heeft daar natuurlijk ook voor een groot stuk mee te maken. De federale regering had moeten kiezen voor een beleid dat de investeringen aanmoedigt van gezinnen, bedrijven en overheden in allerlei bouwprojecten die op heel wat beleidsvlakken een effect hebben: wonen, energie- en milieuefficiëntie, stedelijke vernieuwing, mobiliteit en diens meer.” De Confederatie Bouw zal blijven ijveren voor een pakket maatregelen, zoals een tijdelijke btw-verlaging naar 6% op nieuwbouw, de veralgemening van 6% btw voor sloop-heropbouw, groene leningen en overheidsinvesteringen via het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen.