Bouw ondersteunt verdubbeling van sloop- en heropbouwpremie

  BE   14 december 2020 Bron: Confederatie Bouw
Bouw ondersteunt verdubbeling van sloop- en heropbouwpremie
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) ondersteunt het CD&V-voorstel om volgend jaar de Vlaamse slooppremie aan te houden en te verdubbelen voor bouwprojecten die geen beroep kunnen doen op de tijdelijke federale btw-verlaging. Dat lager btw-tarief hangt bijv. af van de grootte van de woning. Vandaag ligt al op tafel om gezinnen met woonprojecten die federaal uit de boot vallen, vanaf volgend jaar een verhoogde sloop- en heropbouwpremie van 10.000 euro toe te kennen. De verdubbeling ervan die CD&V nu vraagt van 10.000 naar 20.000 euro kan voor die gezinnen deels het grote verschil compenseren met hetgeen zij federaal mislopen. Voorts roept de VCB op om binnen de Vlaamse regering zo snel mogelijk de knoop door te hakken en vervolgens de aangepaste sloop- en heropbouwpremie – en zijn modaliteiten - te promoten. Dat is noodzakelijk om meer mensen over de streep te trekken om over te gaan tot sloop en heropbouw in het geval van een te dure en complexe energetische renovatie.

Onlangs heeft de Vlaamse regering de sloop- en heropbouwpremie van 7500 euro verlengd en verhoogd tot 10.000 euro tot de algemene 6 %-regel wordt ingevoerd door de Federale regering. In 2021 en 2022 gaat ook buiten de 32 Belgische centrumsteden het btw-tarief bij sloop- en heropbouw immers van 21 naar 6 %. Maar buiten de 32 centrumsteden geldt die veralgemening enkel voor woningen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m². Bovendien moet het gaan om de eigen en enige woning van de eigenaar(s). Die beperkingen zijn ingegeven door de Europese btw-richtlijnen.

Zonder nieuwe beleidsmaatregelen van de Vlaamse regering en een verlenging van een aangepaste sloop- en heropbouw premie, hebben vanaf het in voege treden van de algemene federale btw-verlaging volgend jaar, heel wat gezinnen geen recht meer op een aanmoediging bij de realisatie van hun vervangende nieuwbouw. Daarom overweegt momenteel de Vlaamse regering een verlenging van de premie voor bouwprojecten die niet in aanmerking komen voor de federale btw-verlaging. Niet alleen de verlenging maar ook de verdubbeling van de premie tot 20.000 euro, waar CD&V nu op aan stuurt, zou een belangrijke stimulans zijn voor een energetisch woningenpark.

“De bouwsector is vragende partij om ook de grotere gezinswoningen en huurwoningen te voorzien van een verhoogde sloop- en heropbouwpremie. Vooral om de renovatiegolf kracht bij te zetten die hoognodig is om de energiedoelstellingen van de Vlaamse regering te behalen. Deze maatregel kadert binnen een investeringsbeleid dat goed is voor de relance met de bouw als cruciale hefboom, voor de betaalbaarheid en voor het klimaat. Ook de woonkwaliteit vaart er wel bij aangezien tijdens de voorbije coronaperiode bij heel wat gezinnen de behoefte is gerezen aan een ruimere woning voor de kinderen en om meer thuiswerk optimaal te organiseren”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

De VCB ondersteunt ook de plannen van de Vlaamse overheid om de aanvraagmodaliteiten te wijzigen. Vandaag is het nog zo dat de premie aangevraagd moet worden drie maanden na de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hetgeen volgens de VCB leidt tot een bijkomende administratieve last, omdat de premie moet aangevraagd worden vooraleer een aannemer en bouwheer de zekerheid hebben over de werkelijke uitvoering van de werken. De aangepaste modaliteiten zouden inhouden dat de premie aangevraagd kan worden binnen de drie maanden na toekenning van de omgevingsvergunning.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo