Nieuwbouw

Bouw komt handen tekort om groeikansen te benutten

Bouw komt handen tekort om groeikansen te benutten
In 2017 steeg de bouwproductie met 5,7 procent: de vierde jaarlijkse stijging op rij. ABN AMRO verwacht dat de bouwproductie in 2018 met 4,5 procent en in 2019 met 4 procent gaat groeien. Het groeitempo ligt echter lager dan in voorgaande jaren. Bouwbedrijven kunnen de sterk groeiende vraag naar productie niet aan als gevolg van grote personeelstekorten. Daarnaast hebben toeleveranciers moeite om te voldoen aan de stijgende vraag naar bouwmaterialen, waardoor bouwprojecten vertraging oplopen.

Woning- en utiliteitsbouw kunnen niet om duurzaamheid heen

ABN AMRO verwacht dat de woningbouw in 2018 (+6 procent) en 2019 (+5 procent) sterk zal groeien. Ook wijst zij op ontwikkelingen die veel impact gaan hebben op deze branche. Zo vergrijst de bevolking en worden huishoudens kleiner. Dit betekent dat woningen levensloopbestendig moeten worden, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Ook zijn er meer betaalbare, kleine woningen nodig, omdat het aantal eenpersoonshuishoudens de komende jaren hard gaat toenemen. Bovendien moeten miljoenen woningen worden verduurzaamd, in lijn met de duurzaamheidsambities van het kabinet. Naar verwachting gaat het verduurzamen van bestaande woningen naar minimaal energielabel B alleen al 28,1 miljard euro kosten.

Duurzaamheid biedt ook kansen voor utiliteitsbouwers. Zo moeten kantoren vanaf 2023 minimaal een energielabel C hebben, wat een impuls kan geven aan de renovatie van gebouwen. Voor de groothandel is circulariteit een ontwikkeling die het toekomstige verdienmodel permanent kan veranderen. Zo kan de groothandel volgens ABN AMRO uitgroeien tot een marktplaats voor gebruikte bouwmaterialen en een belangrijke schakel in de circulaire economie worden.

Personeelstekort kan blijvend probleem worden

Er liggen veel kansen in het verschiet voor de bouw, maar of de sector over voldoende mensen en middelen beschikt om deze uitdagingen aan te kunnen is onduidelijk. "De vraag naar bouwactiviteit is groter dan bouwbedrijven momenteel aankunnen. De bouw kampt met grote personeelstekorten en de sector heeft inmiddels de noodklok geluid over deze 'war on talent'. Zo zal er tussen 2016 en 2022 behoefte zijn aan zo'n 64.000 nieuwe arbeidskrachten en dit probleem wordt alleen maar groter. Zo kan het personeelstekort in de bouw door de vergrijzing blijvend worden", vertelt Madeline Bouw, Sector Econoom Bouw van ABN AMRO. "Digitalisering en industrialisering kunnen uitkomst bieden. Door te werken met 3D-printing, prefab en modulaire bouw zijn minder werknemers nodig. Tegelijkertijd moet de sector investeren in nieuwe verdienmodellen om in de komende jaren te kunnen inspelen op de verduurzaming van de gebouwde omgeving en het circulaire bouwen."

Het hele rapport is hier te downloaden.

Ook interessant