Duurzaam Bouwen

Bosexperts dringen bij regeringen aan tot actie

“We hebben een internationale overeenkomst nodig tijdens COP21 met duidelijke acties en stevige verplichtingen waarin effectieve trajecten staan om de klimaatverandering aan te pakken”, aldus Ben Gunneberg, CEO van PEFC International een week voor het evenement PEFC Forest Certification Week. “De verplichtingen moeten de vele voordelen van de bossen erkennen en een beleid stimuleren welke duurzaam bosbeheer en het gebruik van gecertificeerde houtproducten stimuleert. Zo’n beleid stelt PEFC, als ’s werelds toonaangevende boscertificeringssysteem, in staat haar bijdrage voor de aanpak van de klimaatverandering te versterken en bosecosystemen en duurzaam levensonderhoud te beschermen.”

Met de start van de Klimaatconferentie 2015 (COP21) in Parijs, staat de bijdrage van bossen om klimaatverandering aan te pakken hoog op de agenda van de PEFC Forest Certification Week. PEFC Forest Certification Week is de jaarlijkse bijeenkomst van ’s werelds meest vooraanstaande experts op het gebied van duurzaam bosbeheer en certificering. Volgens plan valt de bijeenkomst samen met COP21 en zullen meer dan honderd deskundigen bij elkaar gebracht worden, met inbegrip van bestuursleden van nationale boscertificeringssytemen uit een veertigtal landen.

Duurzaam bosbeheer en het gebruik van gecertificeerde producten afkomstig uit duurzaam beheerd bos worden beschouwd als de belangrijkste elementen bij het tegen gaan van klimaatverandering. Bossen slaan niet alleen koolstof op, maar leveren ook hout dat koolstof opslaat en gebruikt kan worden ter vervanging van fossiele brandstoffen en van niet-hernieuwbare materialen als plastic, staal of beton. Het verschil met deze alternatieve materialen is dat hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, CO2 neutraal is. De koolstof die vrijkomt aan het einde van de levenscyclus is eerder opgeslagen tijdens de groei van een boom.

Van de vele bijdragen die boscertificering kan leveren aan het verminderen van klimaatverandering, zullen de experts in detail ingaan op drie belangrijke thema’s:
  1. Hoe kunnen we de toegang tot certificering verder verbeteren voor de vele kleine, familie en gemeenschapsbossen en daardoor hun effect optimaliseren en tegelijkertijd duurzaam levensonderhoud veiligstellen?
  2. Hoe kunnen we het beste duurzaam bosbeheer vereisten fine-tunen voor toekomstige gevolgen van klimaatverandering?
  3. Hoe kunnen we meer bedrijven, overheden en consumenten aanmoedigen om hun gebruik van gecertificeerde houtproducten te verhogen om onmiddellijke actie tegen de klimaatverandering te ondernemen?

“Bedrijven, overheden en consumenten over de hele wereld waarderen al de bijdrage die PEFC biedt om de bossen te beschermen en de klimaatverandering tegen te gaan. De recente PEFC / GfK ‘Global Consumer Survey’ heeft aangetoond dat consumenten willen dat bedrijven hun verpakkingen voorzien van keurmerken als PEFC. Een toenemend aantal bedrijven specificeren PEFC bij hun inkoopbeleid. Regeringen over de hele wereld erkennen de geloofwaardigheid van het PEFC-keurmerk. Recent nog stelde de Britse regering dat PEFC het hoogste niveau behaalt bij het naleven van haar duurzaamheidscriteria”, zegt de heer Gunneberg.

“In Parijs hebben we harde toezeggingen nodig die duidelijk erkennen dat duurzaam bosbeheer meerdere voordelen biedt. We hebben krachtige maatregelen nodig om duurzaam bosbeheer en het gebruik van gecertificeerde houtproducten op te nemen in overheidsbeleid. We moeten eveneens sterke signalen afgeven aan de private sector en consumenten om voorkeur te geven aan gecertificeerde houtproducten ten opzichte van niet-hernieuwbare materialen en een bewuste keuze te maken voor PEFC-gecertificeerde producten om zo een meer rechtvaardige en duurzame toekomst voor onze planeet veilig te stellen”, benadrukt de heer Gunneberg.

Ook interessant