Duurzaam Bouwen

Centrale rol gebouwen in EU-plan uitstootvermindering

Centrale rol gebouwen in EU-plan uitstootvermindering
Als het gaat om het terugdringen van CO2-uitstoot en energieverbruik, moet er veel meer aandacht worden besteed aan gebouwen. 40% van het energieverbruik in Europa komt op dit moment voort uit het gebruik van gebouwen. Volgens de Velux Groep kunnen gebouwen dan ook een grotere rol van betekenis spelen in de totale oplossing om de CO2-uitstoot in Europa te verminderen. Zelf is de Velux Groep nu al voorbij haar ambitieuze doel om voor 2020 haar totale CO2-uitstoot met 50% te reduceren ten opzichte van 2007. De Groep verwacht in 2020 negen jaar voor te liggen op de 2-gradendoelstelling van de EU.

Het totale energieverbruik van gebouwen in Europa zorgt voor 37% van de CO2-uitstoot. Echter, 75% van deze gebouwen is energie-inefficiënt. “In het proces om energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen, zijn gebouwen een onbenut potentieel. Door middel van 21 experimenten door heel Europa hebben we laten zien dat het mogelijk is om de doelstelling van 2020 te halen met technologie die vandaag de dag beschikbaar is,” vertelt Michel Sombroek, algemeen directeur van Velux Nederland.

De Velux Groep heeft in 12 verschillende landen, waaronder Nederland, 21 gebouwen neergezet met verschillende klimaatomstandigheden, om zo duurzame oplossingen te ontwikkelen voor toekomstige gebouwen. “De experimenten hebben laten zien dat de oplossingen voor de gebouwen van de toekomst al bestaan. Maar we moeten niet alleen kijken naar toekomstige gebouwen; 90% van de woningen die we in 2050 zullen gebruiken, is al gebouwd. Het grootste deel zal gemoderniseerd moeten worden om zowel het wooncomfort als de energie-efficiëntie te verhogen,” licht Sombroek toe.

Daarom is de Velux Groep gestart met een project om, tegen een betaalbare prijs en volgens de energierichtlijnen van 2020, een bestaande woning in Brussel te renoveren. “Het belangrijkste uitgangspunt is dat de gezondheid en het welzijn van de bewoners niet afneemt als bestaande gebouwen worden aangepast naar de energie-efficiënte normen van 2020, maar dat comfort en energie in balans zijn,” zegt Sombroek.

Ook interessant