Nood aan lange termijn strategie voor hernieuwbare energiesector

  BE   18 november 2015 Bron: ODE
Federaal minister van energie, Marie-Christine Marghem, opende op 17 november in Parijs mee de EWEA Conferentie, één van de belangrijkste jaarlijkse afspraken van de Europese windsector. Haar aanwezigheid in Parijs, ondanks de aangekondigde heropening van de nucleaire centrales in België, kan gezien worden als een gunstig voorteken voor hernieuwbare energie in het kader van het energiepact. De minister had oor naar de vertegenwoordigers van belangrijke Belgische economische spelers (zoals Colruyt, Infrabel en Agoria) en beloofde de ontwikkeling van een energiestrategie die het investeringsklimaat voor windenergie projecten moet verbeteren. Het is nu uitkijken naar een « Energiepact » dat België moet toelaten de economische voordelen die door de hernieuwbare energiesector worden gegenereerd, volop te integreren in het eigen beleid.

Minister Marghem opende de jaarlijkse windenergie conferentie EWEA 2015, aan de zijde van een aantal Europese collega’s, de Franse minister Ségolène Royale en de Duitse staatssecretaris Rainer Blaake, en van Maroc Sefcovic, vice-voorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de Energie Unie. Een sterk signaal aan de vooravond van de COP21 Conferentie, waarbij zowel beleidsactoren als de industrie hun steun uitspreken voor hernieuwbare energie. “Ik heb besloten om vandaag in Parijs te zijn, waar alle technologische krachten voor de toekomst gebundeld zijn. Mijn richting is de richting van de wind. Er zal in de toekomst meer en meer hernieuwbare energie komen”, verzekert de minister.

Een aantal belangrijke Belgische bedrijven onderlijnden de maturiteit en de competitiviteit van hernieuwbare energie in het algemeen, maar ook het belang ervan voor hun eigen activiteiten. Dow Corning, wereldleider in siliconen, bouwde een windturbine die 20% van hun elektriciteitsbehoeftes op de site van Seneffe direct zal bevoorraden. «We hebben eerst onze energie-efficiëntie verbeterd vooraleer de eigen productie van elektriciteit op te starten. Daarbij is windenergie in ons geval de meest efficiënte», stelt Annick Meerschman, directrice van Dow Corning Seneffe.

Gezien windenergie in Europa 28% van de elektriciteitsconsumptie zal voorzien tegen 2030 en daarbij zowat 366.000 jobs zal creëren, is ook de interesse van de Belgische publieke sector groot . Infrabel, de uitbater van de Belgische spoorinfrastructuur, huldigde onlangs 7 van de 25 geplande windturbines in, die de treinlijnen moeten bevoorraden : « de turbines van het project waarin we investeren, deels stroom aan zowat 170 treinen per dag en dekken 5% van het verbruik voor het reizigersvervoer in België », preciseert Richard Marcelis, hoofdingenieur van Infrabel.

In 2014 was de hernieuwbare energiesector goed voor drie vierde van de bouw van nieuwe elektriciteitsinstallaties in Europa. Om de groei en de verdere penetratie van hernieuwbare energie te verzekeren, vraagt de industrie een duidelijk en ambitieus energiebeleid, zo stelt ook Jef Colruyt, CEO van de Colruyt Group : « Een duidelijk, stabiel lange termijn beleid voor energie garandeert de meeste efficiëntie voor onze investeringen».

De Belgische actoren hebben de aankondiging van minister Marghem voor een ambitieus energiepact verwelkomd. Daarbij zullen de gewesten een gecoördineerde aanpak van een energiestrategie, waarin het toenemend aandeel van hernieuwbare energie wordt voorzien, verder uitwerken.

Terwijl Frankrijk deze zomer een wet inzake een energietransitie met een groeiend aandeel groene stroom uitwerkte, lijkt ook België bereid dit pad verder te bewandelen. “Onze wens is om België, net als Duitsland en Frankrijk via een Energiepact van een lange termijn strategie te voorzien.” stelt de minister.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo