Verbouwen

65% van de schrijnwerkers heeft last van goedkopere buitenlanders

Schijnwerkers en interieurbouwers hebben te lijden onder de toenemende concurrentie van buitenlandse schrijnwerkbedrijven en Belgische bedrijven die buitenlandse werkkrachten inschakelen. 65% geeft aan dat dit een groot probleem is. Ze kunnen niet opboksen tegen de goedkopere prijzen. Kwaliteit, vakmanschap en het aanbieden van extra service aan de klant zijn meer en meer noodzakelijk om het verschil te maken. Dit zijn de opvallendste conclusies van een onderzoek van Bouwunie waarin ze bij 242 schrijnwerkers en interieurbouwers peilde naar hun kijk op het huidige werkklimaat.

Schrijnwerkers en interieurbouwers anno 2015 geven aan dat ze verschillende branches combineren. Van de ondervraagde schrijnwerkers en interieurbouwers zijn 64% actief in binnenschrijnwerk en binnenafwerking zoals het maken van maatkasten en binnendeuren. 54% doet buitenschrijnwerk zoals het fabriceren en/of plaatsen van ramen, deuren en poorten. 48% maakt keukens en/of meubels. Andere vaak uitgevoerde activiteiten zijn dakisolatie, daktimmerwerk, trappen, kantoor- en winkelinrichting en hout(skelet)bouw.

Aantal schrijnwerkers dat te weinig werk heeft, daalt maar orderboekje is minder lang in de tijd gevuld

De meeste ondervraagde bedrijven geven aan dat ze voldoende werk hebben. 19% heeft zelfs te veel om handen met de huidige organisatiestructuur en personeelsbezetting. 17% heeft te weinig werk. Een aanzienlijk percentage maar toch minder dan vorig jaar, toen gaf 21% aan te weinig werk te hebben. Bijna 4 op 10 geeft aan dat het aantal orders toegenomen is. Maar gemiddeld gezien loopt het orderboekje minder ver. Slechts 9% heeft een orderboekje dat verder dan een half jaar reikt. Vorig jaar was dat 14%. De binnengehaalde opdrachten zijn dus kleiner of vragen minder tijd om uit te voeren. De helft van de ondervraagde bedrijven werkt nog met evenveel personeel als vorig jaar. 23% telt meer werknemers, 18% minder. 12% geeft aan met meer onderaannemers te werken.

65% heeft last van buitenlandse concurrentie

Buitenlandse concurrentie is op enkele jaren tijd een groot probleem geworden. 1 op 5 geeft aan dat dit zelfs in erg grote mate een probleem is. Het gaat dan om concurrentie van Belgische bedrijven die werken met buitenlandse onderaannemers (aldus 62% van de schrijnwerkbedrijven), buitenlandse werknemers of zelfstandige vennoten werken (40%). 24% zegt ook rechtstreeks concurrentie te ondervinden van buitenlandse schrijnwerkbedrijven. Ook het meebrengen of importeren van buitenlandse materialen speelt een rol in de concurrentiestrijd.

Service en kwaliteit spelen cruciale rol

Extra service voor de klant is belangrijk om het verschil te maken, geven de bedrijven aan in deze studie. Enkel wie daarenboven de nadruk legt op kwaliteit en vakmanschap, kan nog opboksen tegen de goedkoopste prijs.

1 op 3 doet aan optimalisatie van de productie van schrijnwerkelementen

Een modern machinepark is onontbeerlijk voor een eigentijds schrijnwerker. Dit laat hem toe zo efficiënt mogelijk te produceren. 1 op 3 doet hiervoor expliciet aan optimalisatie van de productie van schrijnwerkelementen. Dit gebeurt via specifieke softwaretoepassingen. 18% heeft er concrete plannen voor in de nabije toekomst. 20% stuurt zijn machines rechtstreeks vanuit de productievoorbereiding, 8% geeft aan dat binnenkort ook te willen doen.

Minder eigen productie van ramen, extra aandacht voor luchtdichte plaatsing

Opvallend in deze sectorstudie is dat steeds minder bedrijven nog zelf instaan voor de productie van buitenschrijnwerk. Van diegenen die houten buitenschrijnwerk aanbieden, maakt 62% dit nog zelf. Voor pvc is dat 26%, voor aluminium 38%. Vorig jaar was dit nog 71%, 29% en 41%. Een goede luchtdichte plaatsing van het buitenschrijnwerk is erg belangrijk om een woning of gebouw energie-efficiënter te maken. 88% van de ondervraagde bedrijfsleiders geven aan dat ze er extra aandacht aan besteden. Bij 1 op 3 is dat een standaard-werkwijze. Andere bedrijven doen dat op vraag van de klant.

Ook interessant