BiŽnnale van VenetiŽ: The Ambition of the Territory

  BE   27 augustus 2012 Bron: Vai
`The Ambition of the Territory` is een oproep tot drastische herziening van de huidige praktijken inzake architectuur, ruimtelijke ordening en beleid in Vlaanderen en in Europa. Onze huidige welvaart en sociale voorzieningen zijn gebaseerd op de consumptie van eindige grondstoffen en spilzuchtig landverbruik. In plaats daarvan wil ĎThe Ambition of the Territoryí transnationale systemen voorstellen voor het gebruik van land, voor productie en huisvesting, die geÔntegreerd en complementair zijn. Door de aandacht te verleggen van consumptie naar het organisatiepotentieel van dit verstedelijkte territorium dat Europa zelf is, onderzoekt dit project hoe de verschillende ruimtelijke bestemmingen deel kunnen worden van een ruimtelijk metabolisme. De toekomst van Europa wordt verbeeld op basis van haar gedeelde territorium, op de grondslagen van haar Common Ground. Vertrekkend vanuit een minutieuze lezing van de geschiedenis van ons productieve landschap onderzoekt ĎThe Ambition of the Territoryí de voorwaarden voor een veerkrachtige samenleving die is gebaseerd op principes van zelfvoorziening en verantwoordelijkheid.

Een totaal nieuwe visie op de ontwikkeling van Europa moet gebaseerd zijn op een productieve verhouding tussen een stedelijke samenleving en haar territorium : een territoriaal metabolisme en een verschuiving van consumptie naar metabolismen, d.w.z. geÔntegreerde systemen voor het gebruik van land, voor productie en huisvesting. Zoals vele Europese regioís wordt ook Vlaanderen gekenmerkt door een geschiedenis van horizontale bezetting, waarin stedelijke kernen en hinterland door elkaar lopen.

Gedecentraliseerde verstedelijkte gebieden als Vlaanderen, de Veneto regio, de Engelse Midlands of het noordelijke Rijnland vertonen een vorm van grootstedelijke organisatie die tegelijk met enorme welvaart ook problemen van mobiliteit en overontwikkeling creŽert.

ĎThe Ambition of the Territoryí wil de toekomst van deze stadsregioís verbeelden door hun bestaande grondgebied achter zich te laten en een horizontaal, metabolisch principe te onderzoeken volgens hetwelk deze gebieden zich kunnen ontwikkelen als grootstedelijke systemen. Gezien haar geografische ligging en historisch vestigingspatroon wordt Vlaanderen naar voren geschoven als het ideale laboratorium voor een geÔntegreerde benadering van de organisatie van de productie en distributie van energie, voedsel en water.

De tentoonstelling in het Belgisch paviljoen stelt een reeks onderzoeksprojecten en werken voor waarin de mogelijkheid wordt onderzocht om op een grootstedelijk grondgebied een metabolisme te creŽren : voedselproductie in een dichtbevolkte regio, hernieuwbare distributieen logistieke systemen en het integreren van nieuwe types van industriŽle productie in onze leefomgeving. Met landkaarten, maquettes, afbeeldingen en verhalen die een polycentrische metropool gestalte geven, laat ĎThe Ambition of the Territoryí ons kennismaken met een verfrissende kijk op een bestaand landschap en met toekomstperspectieven voor Vlaanderen en voor Europa.

Curatoren
AWJGGRAUaDVVTAT (Architecture Workroom Brussels, Joost Grootens, GRAU, architecten De Vylder Vinck Taillieu, Ante Timmermans), Video Roul Van Tour, fotografie Dieuwertje Komen

Productie
Vlaams Architectuurinstituut en team Vlaams Bouwmeester in opdracht van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo