Vastgoed

Belgische vastgoedprijzen zijn 28% gestegen in 10 jaar

Belgische vastgoedprijzen zijn 28% gestegen in 10 jaar
Foto: Immoweb
Volgens de Immoweb Prijsmeter zijn de Belgische vastgoedprijzen in tien jaar tijd met 28 % gestegen tot € 2.164/m². Brussel voert op dat vlak de lijst aan (+31 %). Daarna volgen Vlaanderen (+29 %) en Wallonië (+24 %). Volgens de Immoweb Prijsmeter, die in het leven werd geroepen om transparant te communiceren over de prijzen en een overzicht te geven van het vastgoedlandschap, heeft COVID-19 de opwaartse tendens geaccentueerd. Zo zijn de vastgoedprijzen sinds april 2020 met 10,4 % toegenomen. Een andere vaststelling: de plattelandsgebieden en huizen, die populariteit verloren voor de coronacrisis, lijken in België weer in trek.

"Immoweb wil de Belgen heldere informatie over de vastgoedmarkt bezorgen, als hulp bij hun zoektocht naar een woning of investering. Daarvoor hebben we al de Immoweb Prijsmap ontwikkeld, een tool die de prijs per vierkante meter aangeeft. Bovenop dat handige hulpmiddel is er nu ook de Prijsmeter", zegt Piet Derriks, Managing Director van Immoweb.De plattelandsgebieden bevestigen hun aantrekkelijkheid

Vastgoedprijzen met 28 % gestegen in 10 jaar tijd

De Belgische vastgoedprijzen zijn in tien jaar tijd met 28 % gestegen tot € 2164 /m². Die stijging doet zich sinds eind 2015 voor enkomt overeen met de geleidelijke daling van de hypotheekrente[1]. Hoewel de toename in het hele land voelbaar is, zijn er toch verschillen op te merken tussen de gewesten.

In Brussel zijn de prijzen het sterkst gestegen (+31%), tot € 3242/m². Daarna volgt Vlaanderen, met een toename van 29 % tot € 2256/m². Wallonië sluit de rij: daar betaal je tegenwoordig gemiddeld € 1627 per m² (+24 %). De cijfers zijn niet verrassend, want er bestaan nog steeds loonverschillen tussen de gewesten. De inwoners van Brussel en Vlaanderen, regio's met meer economische en administratieve activiteiten, verdienen namelijk respectievelijk 25,8 % en 6,7 %[2] meer dan de Walen[3].

De stedelijke gebieden in Vlaanderen verdienen een speciale vermelding. Daar stegen de prijzen met 38 % tijdens diezelfde periode. De prijsstijging was het grootst in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. In tien jaar tijd namen de prijzen er toe met 35 %, tot respectievelijk € 2342/m² en € 2212/m². Vooral de grootsteden Antwerpen en Gent bleken de motor van die toename. In Wallonië neemt de provincie Luxemburg de leiding met een stijging van 33 % in tien jaar tijd. Vooral de nabijheid van het Groothertogdom Luxemburg speelt daarin een doorslaggevende rol.

Piet Derriks, managing director van Immoweb legt uit: “Als referentieplatform voor vastgoed wil Immoweb de Belgen heldere, transparante informatie over de vastgoedmarkt bezorgen, als hulp bij hun zoektocht naar een woning of investering. Onze berekeningsmethoden gaan er voortdurend op vooruit en bovendien beschikken we over een schat aan gegevens. Zo kunnen we een duidelijk beeld schetsen van de marktsituatie in België. De nieuwe Prijsmeter is een nuttige aanvulling op onze Immoweb Prijsmap, een tool die de gemiddelde prijs per vierkante meter op een bepaald adres weergeeft en aantoont hoe de vastgoedprijzen de laatste tien jaar in heel België zijn geëvolueerd.”


COVID-19, een belangrijke factor in de stijging van de vastgoedprijzen

De coronacrisis heeft de toename van de Belgische vastgoedprijzen niet afgeremd, maar net versterkt. Sinds april 2020 stelt Immoweb voor het hele land een stijging van 10,4 % vast. Dat is bijna het dubbele van de jaarlijkse stijging in de maanden voor de crisis: vóór COVID-19 namen de prijzen elk jaar gemiddeld met 3,5 % toe, erna met 6 %.

In de maanden voor de crisis namen Brussel en Vlaanderen de leiding met een jaarlijkse toename van respectievelijk 5 % en 3,4 %, gevolgd door Wallonië met +3,1 %. Maar sinds april 2020 is die situatie helemaal omgedraaid en tekent zich een volledig nieuw vastgoedlandschap af. Sindsdien voert Wallonië de rangschikking aan met een stijging van 11,1 %, gevolgd door Vlaanderen (+10,5 %) en tot slot Brussel, waar de toename vrij stabiel bleef (+7,4 %). De gebieden die tot nu toe meer achter leken te liggen, lijken de grote winnaars van morgen te zijn.

De plattelandsgebieden en woningen zijn in België weer in trek

Talrijke getuigenissen bevestigen een hernieuwd verlangen naar ruimte en naar meer natuur in de buurt na de talrijke inperkingen. Die paradigmaverschuiving is ook voelbaar in de vastgoedprijzen.

De woningprijzen in plattelandsgebieden halen de meer verstedelijkte gebieden in Vlaanderen in: beide kennen een stijging met bijna 10 %. In Wallonië daarentegen zijn de gemeentes in landelijke gebieden erg in trek bij de kopers en overtreffen de woningprijzen er zelfs die in de steden: 13,9 % tegenover 10,5 %.

De plattelandsgebieden bevestigen hun aantrekkelijkheid
De plattelandsgebieden bevestigen hun aantrekkelijkheid
Ondanks deze prijsstijgingen blijft de koopkracht van de Belgische gezinnen op een grotendeels aanvaardbaar niveau, dankzij de historisch lage rente op leningen. Zo kan een Belgisch gezin met een vast inkomen een woning van gemiddeld 100 m² kopen met een lening van twintig jaar. Dat cijfer loopt op tot 134 m² voor Waalse gezinnen en tot 116 m² voor Vlaamse gezinnen. De vastgoedprijzen kunnen de komende maanden dus blijven stijgen, gezien de hoge koopkracht van de Belgen. Dat geldt vooral voor de gemeentes in landelijke gebieden. Die blijken in trek bij kopers en de prijzen zijn er nog gematigd, zowel in Vlaanderen (€ 1871/m²) als in Wallonië (€ 1504/m²).

Vóór de gezondheidscrisis hinkten de prijzen van huizen achterop bij die van appartementen, maar ook in dat segment is in het hele land een stijgende trend merkbaar: 11,5 % tegenover 7,3 % sinds april 2020. Dat is te zien in het Vlaams Gewest (11,6 % tegenover 7,9 %), maar vooral in het Waals Gewest (12,0 % tegenover 6,5 %). Alleen eengezinswoningen in de hoofdstad blijven een stapje achter, maar hun prijzen zijn desalniettemin met 8,5 % gestegen, tegenover 6,6 % voor appartementen.

Een prijsstijging die overeenkomt met een geleidelijke daling van de hypotheekrentes
Een prijsstijging die overeenkomt met een geleidelijke daling van de hypotheekrentes
[1] Nationale Bank van België
[2] Gemiddeld
[3] Statbel 2019

Ook interessant