Duurzaam Bouwen

Ballast Nedam Development realiseert 69% CO2 reductie op verkochte woningen

Ballast Nedam Development realiseert 69% CO2 reductie op verkochte woningen
Over het voorgaande boekjaar heeft Ballast Nedam Development ten opzichte van bestaande wet- en regelgeving een CO₂ reductie gerealiseerd van maar liefst 69% op het gehele portfolio van de verkochte grondgebonden woningen en appartementen. Met dit resultaat wil Ballast Nedam Development beleidsmakers en anderen in de sector uitdagen om in een zo kort mogelijke tijd de CO₂ uitstoot naar 0 te krijgen. Ballast Nedam Development wil hiermee als gebiedsontwikkelaar in de bouw- en vastgoedsector laten zien welke kansen er nu al liggen. Dit is in lijn met eerdere stappen die het bedrijf zette richting een klimaatpositieve bouw- en vastgoedsector.

Ballast Nedam Development besloot als eerste gebiedsontwikkelaar volledig om te schakelen naar uitsluitend gasloze woningen op het gehele portefeuilleniveau, de eerste met uitsluitend energieneutrale woningen (gemiddeld BENG 2 = 0 of beter) en daagde onlangs heel Nederland uit met de zoektocht naar het klimaatpositieve Ballast Nedam Development Natuurhuis, dat voor 95% uit biobased materialen bestaat.

Ballast Nedam Development realiseert 69% CO2 reductie op verkochte woningen
Horizons Amsterdam

Bewijslast voor strengere eisen geleverd

Met deze 69% CO₂ reductie over 2021 wordt aangetoond dat de bouw- en vastgoedsector in staat is veel meer CO₂ te reduceren dan de wet voorschrijft. De methode om deze prestaties te meten volgt de CO₂ equivalenten uit de MPG en BENG richtlijnen voor de woningbouw en is berekend met gevalideerde software. Met de twee componenten energie (100%) en materiaalgebruik (38%) wordt gemiddeld een CO₂ reductie behaald van 69%. De grootste reductie, met 100%, komt voort uit energieneutraal bouwen. De verkochte woningen van Ballast Nedam Development presteren op het gebied van energie gemiddeld BENG 2 = 0 of beter over 2021. De gemiddelde MPG score voor appartementen was 0,48 en voor grondgebonden 0,60, de CO₂ reductie was gemiddeld 38% ten opzichte van de wet- en regelgeving. Voor de MPG is er nog een wereld te winnen. Hier wordt momenteel al hard aan gewerkt.

In verschillende projecten van Ballast Nedam Development, zoals het Natuurhuis en Horizons in Amsterdam, laat Ballast Nedam Development zelfs al zien dat het mogelijk is om CO₂ positieve gebouwen te maken waar meer CO₂ wordt vastgelegd dan uitgestoten.

Met deze bewijslast wordt aangetoond dat de kabinetsplannen met strengere eisen door de markt behaald kunnen worden. Energieneutraal bouwen en meer focus op milieuvriendelijke materialen loont. Doordat deze prestatie op portefeuilleniveau wordt behaald toont het bovendien aan dat de tijd van pilotprojecten verleden tijd is en er een nieuw tijdperk van opschaling aanbreekt, die hard nodig is om de wereldwijde CO₂ doelen te behalen.

Ballast Nedam Development realiseert 69% CO2 reductie op verkochte woningen
Natuurhuis zijgevel

Holistische set aan maatregelen door eigen Besluit

Ook stuurt Ballast Nedam Development sinds de lancering van haar eigen ‘bouw’ Besluit actief op een lager MPG in alle projecten. Hiermee is de overige CO₂ reductie bewerkstelligd. Door actief te sturen op een lagere MPG en ook meer biogene materialen toe te passen wil Ballast Nedam Development op korte termijn komen tot de realisatie van een totaal CO₂ neutrale ontwikkelportefeuille.

Bijzonder in het Ballast Nedam Development Besluit is dat ambities op projectniveau, impact als organisatie, de werkwijze en gedrag van medewerkers in een holistische set aan maatregelen in één keer uit heeft gerold. De geldende normen worden daardoor compleet herijkt met oog op de toekomst. De inhoud van het Besluit omvat onder meer strengere normen voor energie, gezondheid, (deel)mobiliteit, natuurinclusiviteit, klimaatadaptiviteit en circulariteit.

Ballast Nedam Development realiseert 69% CO2 reductie op verkochte woningen
Fleur Le Sud Groene Loper Maastricht - 2022

Ook interessant