Honeywell meet CO2-uitstoot van gebouwen

14 juli 2022 Bron: Honeywell
Honeywell meet CO2-uitstoot van gebouwen
De afgelopen jaren hebben duizenden bedrijven zich vrijwillig toegewijd aan het halen van duurzaamheidsdoelstellingen, maar veel organisaties missen de kennis en de tools om de voortgang hiervan goed te meten. Hierdoor weten zij niet goed hoe ze hun CO2- en energievoetafdruk kunnen verkleinen. Honeywell (Nasdaq: HON) helpt dit probleem nu op te lossen met zijn nieuwe Carbon & Energy Management-software, waarmee bedrijven energieprestaties kunnen volgen en optimaliseren aan de hand van hun CO2-reductiedoelstellingen. De metingen zijn zeer gedetailleerd: ze kunnen de CO2-impact van een heel gebouw laten zien, maar ook die van een enkel apparaat- of technologieonderdeel.

Carbon & Energy Management vormt de kern van Honeywells portfolio met oplossingen voor duurzame gebouwen, dat speciaal is opgezet om eigenaren en exploitanten van gebouwen te helpen met het bereiken van twee belangrijke doelen. Ze willen enerzijds de milieu-impact van gebouwen verminderen en anderzijds de kwaliteit van de lucht in de gebouwen optimaliseren. Hiermee kunnen zij het welzijn van degenen die het gebouw gebruiken, ondersteunen en hun doelstellingen op het gebied van CO2-neutraal gebouwbeheer bereiken.

Bedrijven staan vandaag de dag onder toenemende druk van zowel stakeholders als regelgeving om het energieverbruik te beperken, de CO2-uitstoot terug te dringen en een duurzamere, gezondere werkomgeving te creŽren. Daar is een belangrijke reden voor: gebouwen met een commerciŽle functie zijn momenteel goed voor bijna een derde van het wereldwijde energieverbruik en 37% van de wereldwijde energiegerelateerde CO2-uitstoot. Hoewel 28% van deze uitstoot verband houdt met de exploitatie van gebouwen Ė ofwel de energie die wordt gebruikt om een gebouw te verwarmen, te koelen en van elektriciteit te voorzien Ė hebben veel exploitanten waarschijnlijk geen of onvoldoende inzicht in dit energieverbruik of in de CO2-impact. Of het hierbij nu gaat om de impact van afzonderlijke apparaten of de impact van hele gebouwen.

Honeywell meet CO2-uitstoot van gebouwen
Manish Sharma, vice-president en general manager of Sustainable Buildings bij Honeywell: "De bouwsector werkt al lange tijd aan het verbeteren van de energie-efficiŽntie en het verminderen van de CO2-impact, maar het is noodzakelijk om op korte termijn zinvolle veranderingen door te voeren. Dat betekent dat eigenaren van gebouwen betere data over hun activiteiten nodig hebben. Gezien het toenemende belang van duurzaamheid en de groeiende investeringen hierin, is het voor een bedrijf van cruciaal belang om te weten hoe gebouwen hun energiegebruik kunnen optimaliseren om hun CO2-impact te verminderen, gezondere ruimtes in te richten en dit duidelijk te communiceren naar stakeholders. "

ĎImpact-investeerdersí willen met specifieke constateringen weten wat de CO2-reductiedoelstellingen van bedrijven zijn en wat zij doen om die doelstellingen te behalen. Volgens recente marktstudies kan het verminderen van de CO2-voetafdruk van een gebouw ook de commerciŽle waarde ervan verhogen.

Carbon & Energy Management maakt gebruik van algoritmen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) uit de Honeywell Forge Enterprise Performance Management-softwareoplossing, en identificeert en implementeert zo zelfstandig energiebesparende maatregelen om de efficiŽntie, veerkracht en mate van emissie-verantwoording van elk vastgoedportefeuille te verbeteren. Het systeem onderzoekt, analyseert en optimaliseert voortdurend de prestaties, van apparaat tot gebouw, en de meest essentiŽle KPI's voor duurzaamheid, waaronder koolstofemissie.

Honeywell meet CO2-uitstoot van gebouwen
Om te bepalen welke bedrijfsmiddelen in welke mate bijdragen aan het energieverbruik, kijkt de nieuwe software van Honeywell naar de gebruiksgeschiedenis van maximaal drie jaar, live metergegevens en omgevingsfactoren. EssentiŽle KPIís worden weergeven op een real-time dashboard. Daarnaast verzamelt de software koolstofgegevens van energiegerelateerde uitstootbronnen in een gebouw (gas, elektriciteit en brandstofbronnen), vermindert het energieverbruik met behulp van geavanceerde mogelijkheden voor gebouwbeheer, en vermindert de CO2-voetafdruk zonder het welzijn of comfort van mensen die een gebouw gebruiken in gevaar te brengen.

Carbon & Energy Management verzamelt doorlopend, dag en nacht gegevens over energieverbruik, gelogd met intervallen van 15 minuten, en voert metingen uit op alle energieverbruikende bedrijfsmiddelen om zeer gedetailleerde gebruiksinformatie te verzamelen. Hierdoor is de software van Honeywell in staat een nauwkeurig bepaalde basislijn vast te stellen, een routekaart voor CO2-neutraliteit te ontwerpen en vervolgens deze routekaart uit te voeren om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. De oplossing stelt eigenaren van gebouwen in staat investeringen in technologie-upgrades te vermijden die doorgaans gevraagd worden om aan de eisen van duurzaamheidsrapportage te voldoen, en de tijd die nodig is om oplossingen te implementeren tot een minimum te beperken.

Het portfolio voor duurzame gebouwen, ďSustainable BuildingsĒ, sluit aan bij het doel van Honeywell om in 2035 CO2-neutraal te zijn met de eigen gebouwen en activiteiten. Honeywell heeft in het verleden reeds succesvol de eigen broeikasgas-voetafdruk verkleind. Verder bouwt het voort op de decennialange geschiedenis van innovaties waarmee Honeywell klanten helpt hun doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur te behalen.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo